Home Vesti ADL konferencija 2015 - Najava

ADL konferencija 2015 - Najava

Elektronski materijali dostupni na daljinu, interaktivni kursevi, računarske simulacije predstavljaju samo neke od novih sadržaja nastave koji se uveliko koriste u savremenim armijama.  Ostvarivanje boljeg, ili održavanje uspostavljenog kvaliteta nastave i obuke za kraće vreme i uz manje materijalne troškove predstavlja osnovni motiv za korišćenje visokotehnoloških rešenja u procesu vojnog obrazovanja i obuke. Pored ostalog, zahvaljujući uspešnim višegodišnjim projektima učenja na daljinu i uvođenjem konstruktivnih simulacija u sistem vojnog obrazovanja i obuke R. Srbija se uvrstila u red zemalja koje mogu vrlo brzo odgovoriti na odbrambene i bezbednosne pretnje savremenog sveta.
Povod za organizovanje ovog skupa je  informisanje nosilaca funkcija planiranja i realizacije obuke i obrazovanja u MO RS i VS o rezultatima i tekućim aktivnostima Projekta uvođenja učenja na daljinu, kao i budućim planovima razvoja  učenja na daljinu u MO RS i VS.
Ovakav vid obrazovanja treba da omogući starešinama da po završetku školovanja nastave svoje usavršavanje do kraja profesionalne karijere, uz minimalno odsustvovanje sa radnog mesta.
Za nama je petogodišnje iskustvo u ekspolataciji platfome za učenje na daljinu, koja omogućava svim subjektima obuke i obrazovanja da koriste prednosti novih tehnologija kako bi smanjili vlastite troškove uz očuvanje i unapređenje kvaliteta. Centar za simulacije i učenje na daljinu već više od dve godine realizuje kurseve za obuku nastavnika da bi na najbolji mogući način koristili platformu za učenje na daljinu, obogatili svoju nastavu i ostavrili neposredniji kontakt sa svojim slušaocima i kadetima.
Rezultati kurseva za korišćenje platforme za učenje na daljinu, kojim su nastavnici i izvođači obuke osposobljeni da primene različite didaktičko – pedagoške taktike u kreiranju nastavnih materijala, i koji su ovladali softverom za produkciju interaktivnih multi - medijalnih sadržaja biće prezentovani na skupu.
Pored toga, u 2015. godini nastavljena je primena mobilnog učenja, kao jednog od novih koncepata elektronskog učenja, kojim se omogućava pristup nastavnim resursima koji su prilagođeni tzv. smart – telefonima i tablet – računarima iz bilo koje tačke na zemaljskoj kugli.
Ciljevi skupa:
➢ Upoznavanje sa trenutnim stanjem realizacije projekta „Učenje na daljinu u MO RS i VS“,
➢ Upoznavanje sa rezultatima projekta,
➢ Upoznavanje sa planovima za period 2014. – 2016. godina,
➢ Upoznavanje sa primenom Učenja na daljinu u stranim armijama,
➢ Razmatranje mogućnosti šire regionane saradnje.