Home Vesti

Vesti

Dodela uverenja 2017

dodela uverenja 2017 goran i radojka Dana 26. decembra 2017. godine, u 13.00 časova, u centralnom holu Odseka za simulacije i učenje na daljinu Škole nacionalne odbrane Univerziteta odbrane, uručena su uverenja pripadnicima Ministarstva odbrane R. Srbije koji su završili kurseve za korišćenje platforme učenja na daljinu.

Kurs srednjeg nivoa je u 2017. godini završilo 19 pripadnika a napredni nivo kursa su završila 3 pripadnika Ministarstva odbrane.Uverenja je uručio načelnik Odseka za simulacije i učenje na daljinu pukovnik Goran Šimić koji je pozdravio sve prisutne i izneo kratku analizu usavršavanja u 2017. godini.

dodela uverenja 2017 milisavljevic dodela uverenja 2017 svi Pukovnik Šimić je istakao vrlo visoki nivo motivacije polaznika da stečena znanja o primeni platforme učenja na daljinu koriste u procesu nastave i obuke. Posebno je istakao timsku atmosferu za vreme trajanja usavršavanja i motivaciju polaznika da primene stečeno znanje iz oblasti učenja na daljinu u kreiranju elektronskih kurseva iz svoje oblasti.

 

2. Konferencija RADLI (Regionalna inicijativa učenja na daljinu), 16. novembra 2017, Beograd

gosti kod zastava 2017

16. novembra 2017. godine Centar za simulacije i učenje na daljinu (u daljem tekstu: CSUD) održao je sedmu konferenciju o učenju na daljinu. Zahvaljujući učesnicima iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Makedonije, istovremeno je bila regionalna konferencija. Naše kolege iz Norveške su takođe učestvovale, kao i uvek, od samog početka našeg zajed gen vuruna otvara skup 2017 ničkog ulaganja u oblasti elektronskog učenja. Rektor Univerziteta odbrane, general-major Mladen Vuruna otvorio je konferenciju i pozdravio sve učesnike kojima je poželeo produktivan rad na skupu.

 

zvanicnici 2017

 

Nakon formalnog otvaranja, učesnici su mogli videti i čuti puno novih informacija o tome kako regionalne zemlje organizuju i obavljaju svoje vojno obrazovanje i obuku, koji su im ciljevi i planovi i konačno, kako koriste različite vrste savremenih IT tehnologija za poboljšanje ovih procesa. Predstavnici Norveške istakli su da njihova zemlja snažno podržava regionalnu saradnju u oblasti učenja na daljinu i da će ona nastaviti i u 2018. godini.

Drugi deo konferencije bio je fokusiran na predstavljanje primera dobre prakse u učenju na daljinu: norveška prezentacija "ELearning - radi!" otvorila je sesiju koja je zaintrigirala auditorijum sa "za i protiv" pedagoških aspekata tradicionalnih nasuprot savremenih (e) pristupa učenja. Naredne prezentacije su pokazale različita iskustva kako e-učenje može, u isto vreme, poboljšati kvalitet obrazovanja i obuke i poštovati vreme i novac za učenike i nastavnike.

sastanak odbora 1

U nastavku rada konferencije održan je prvi sastanak Upravnog odbora RADLI.
U ime radne grupe RADLI, pukovnik Šimić je izveštavao o realizaciji regionalnih zadataka iz 2017. godine i planovima za 2018. godinu. Članovi Upravnog odbora su prihvatili izvještaj i dogovorili se o potpisivanju Memoranduma o saradnji RADLI, ukazujući na zadovoljstvo razvojem saradnje i radujući se budućim uspesima.

 

secenje torte 2017 svi ucesnici skupa 2017

 

Regionalna saradnja na polju naprednog distribuiranog učenja - obuka predstavnika regiona

ucesnici hol

U okviru aktivnosti razvoja regionalne saradnje na polju učenja na daljinu (RADLI - Regionalna ADL Inicijativa), u periodu 29. maj – 02. jun 2017. godine, realizovana je obuka 6 lica – predstavika MO R. Slovenije, MO R. Makedonije i OS Bosne i Hercegovine (po 2 lica iz svake zemlje) u korišćenju Platforme za učenje na daljinu i izradi interaktivnih multimedijalnih sadržaja.


ucesnici lab

Sva lica su uspešno savladala zadatke ove intenzivne obuke koja je realizovana u Centru za simulacije i učenje na daljinu ŠNO VA i koja obezbeđuje preduslove za pomenutu saradnju i zajedničko angažovanje na izradi elektronskih sadržaja od interesa za OS sve četiri zemlje.

   

Sastanak regionalne inicijative za napredno distribuirano učenje u Vojnoj akademiji (09.03.2017.)

regionalni izaslanik i talijan

U Centru za simulacije i učenje na daljinu u Školi nacionalne odbrane Vojne akademije održan je prvi sastanak regionalne inicijative za napredno distribuirano učenje. Sastanak je otvorio pukovnik dr Miroslav Talijan, načelnik ŠNO, istakavši tom prilikom značaj saradnje u oblasti naprednog distribuiranog učenja, kao i rezultate koje je do sada, u toj oblasti, postigla Vojna akademije i njen Centar za simulacije i učenje na daljinu.


regionalni sala 1  

U ulozi domaćina, sastanak je vodio pukovnik Goran Šimić, načelnik Centra za simulacije i učenje na daljinu. Pored predstavnika Ministarstva odbrane Republike Srbije, sastanku su prisustvovali i predstavnici Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Norveške, kao i Džeferson instituta.


Tokom sastanka formirana je Radna grupa regionalne inicijative i utvrđeni su konkretni zadaci za 2017. godinu, koji obuhvataju izradu zvaničnih dokumenata kojima se definiše okvir saradnje, obuku ljudstva za korišćenje sistema za učenje na daljnu i zajedničku izradu elektronskih materijala. Navedenim i usvojenim aktima i zadacima postavljen je čvrst temelj budućoj regionalnoj saradnji u oblasti naprednog distribuiranog  učenja.

regionalni predstavnici regionalni zajednicka   

Dodela uverenja 2016

Dana 23. decembra 2016. godine, u 12.00 časova, u centralnom holu Centra za simulacije i učenje na daljinu Škole nacionalne odbrane Vojne akademije, uručena su uverenja pripadnicima Ministarstva odbrane R. Srbije koji su završili kurseve za korišćenje platforme učenja na daljinu. Kurs srednjeg nivoa je u 2016. godini završilo 10 pripadnika a napredni nivo kursa je završio 5 pripadnika Ministarstva odbrane.

Uverenja su dobila 2 pripadnika Odeljenja za razvoj psihološke delatnosti Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane i 13 pripadnika Vojne akademije.

U ime načelnika Centra za simulacije i učenje na daljinu, uverenja je uručila administrator kurseva vs Radojka Milićević koja je, nakon pozdravnog govora i kratke analize usavršavanja u 2016. godini, istakla vrlo visoki nivo motivacije polaznika da stečena znanja o primeni platforme učenja na daljinu koriste u procesu nastave i obuke.

U ime svih polaznika, pk Vitomir Stanković se zahvalio pripadnicima Centra za simulacije i učenje na daljinu na uloženom trudu prilikom savladavanja gradiva. Posebno je istakao timsku atmosferu i interesantne nastavne sadržaje koji motivišu da svi polaznici, posebno polaznici naprednog kursa, imaju ideje za izradu elektronskih kurseva iz svoje oblasti.

uverenja 2016 vita stankovic 1   uverenja 2016 svi ucesnici 1

   

Strana 1 od 12