Home Vesti

Vesti

Regionalna saradnja na polju naprednog distribuiranog učenja - obuka predstavnika regiona

ucesnici hol

U okviru aktivnosti razvoja regionalne saradnje na polju učenja na daljinu (RADLI - Regionalna ADL Inicijativa), u periodu 29. maj – 02. jun 2017. godine, realizovana je obuka 6 lica – predstavika MO R. Slovenije, MO R. Makedonije i OS Bosne i Hercegovine (po 2 lica iz svake zemlje) u korišćenju Platforme za učenje na daljinu i izradi interaktivnih multimedijalnih sadržaja.


ucesnici lab

Sva lica su uspešno savladala zadatke ove intenzivne obuke koja je realizovana u Centru za simulacije i učenje na daljinu ŠNO VA i koja obezbeđuje preduslove za pomenutu saradnju i zajedničko angažovanje na izradi elektronskih sadržaja od interesa za OS sve četiri zemlje.

 

Sastanak regionalne inicijative za napredno distribuirano učenje u Vojnoj akademiji (09.03.2017.)

regionalni izaslanik i talijan

U Centru za simulacije i učenje na daljinu u Školi nacionalne odbrane Vojne akademije održan je prvi sastanak regionalne inicijative za napredno distribuirano učenje. Sastanak je otvorio pukovnik dr Miroslav Talijan, načelnik ŠNO, istakavši tom prilikom značaj saradnje u oblasti naprednog distribuiranog učenja, kao i rezultate koje je do sada, u toj oblasti, postigla Vojna akademije i njen Centar za simulacije i učenje na daljinu.


regionalni sala 1  

U ulozi domaćina, sastanak je vodio pukovnik Goran Šimić, načelnik Centra za simulacije i učenje na daljinu. Pored predstavnika Ministarstva odbrane Republike Srbije, sastanku su prisustvovali i predstavnici Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Norveške, kao i Džeferson instituta.


Tokom sastanka formirana je Radna grupa regionalne inicijative i utvrđeni su konkretni zadaci za 2017. godinu, koji obuhvataju izradu zvaničnih dokumenata kojima se definiše okvir saradnje, obuku ljudstva za korišćenje sistema za učenje na daljnu i zajedničku izradu elektronskih materijala. Navedenim i usvojenim aktima i zadacima postavljen je čvrst temelj budućoj regionalnoj saradnji u oblasti naprednog distribuiranog  učenja.

regionalni predstavnici regionalni zajednicka   

Dodela uverenja 2016

Dana 23. decembra 2016. godine, u 12.00 časova, u centralnom holu Centra za simulacije i učenje na daljinu Škole nacionalne odbrane Vojne akademije, uručena su uverenja pripadnicima Ministarstva odbrane R. Srbije koji su završili kurseve za korišćenje platforme učenja na daljinu. Kurs srednjeg nivoa je u 2016. godini završilo 10 pripadnika a napredni nivo kursa je završio 5 pripadnika Ministarstva odbrane.

Uverenja su dobila 2 pripadnika Odeljenja za razvoj psihološke delatnosti Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane i 13 pripadnika Vojne akademije.

U ime načelnika Centra za simulacije i učenje na daljinu, uverenja je uručila administrator kurseva vs Radojka Milićević koja je, nakon pozdravnog govora i kratke analize usavršavanja u 2016. godini, istakla vrlo visoki nivo motivacije polaznika da stečena znanja o primeni platforme učenja na daljinu koriste u procesu nastave i obuke.

U ime svih polaznika, pk Vitomir Stanković se zahvalio pripadnicima Centra za simulacije i učenje na daljinu na uloženom trudu prilikom savladavanja gradiva. Posebno je istakao timsku atmosferu i interesantne nastavne sadržaje koji motivišu da svi polaznici, posebno polaznici naprednog kursa, imaju ideje za izradu elektronskih kurseva iz svoje oblasti.

uverenja 2016 vita stankovic 1   uverenja 2016 svi ucesnici 1

   

Održan prvi Regionalni skup "Učenje na daljinu u MO i VS 2016"

Šesti po redu i prvi Regionalni stručni skup "Učenje na daljinu u MO RS i VS 2016" je održan 17. novembra 2016. godine u amfiteatru Centra za simulacije i učenje na daljinu, Škole nacionalne odrane Vojne akademije. Skup je otvorio rektor Univerziteta odbrane general-major Mladen Vuruna.

  1 skup 2016 goran i sala   1 skup 2016 gosti i va       1 skup 2016 vuruna

Sa rezultatima, aktivnostima i planovima razvoja u oblasti učenja na daljinu, učesnike su upoznali načelnik Škole nacionalne odbrane pukovnik Miroslav Talijan i načelnik Centra za simulacije i učenje na daljinu pukovnik Goran Šimić koji je istakao da, sa preko 150 kurseva i drugih elektronksih materijala, sa preko 2000 korisnika iz sistema odbrane R. Srbije i 300 korisnika iz 61 zemlje sveta, platforma za učenje na daljinu MO RS i VS predstavlja reprezetativni resurs a Centar za simulacije i učenje na daljinu reprezetativnu jedinicu sistema vojnog obrazovanja i obuke.

1 skup 2016 goran 2   1 skup 2016 talijan

Predstavnici K. Norveške su, sumirajući dosadašnje aktivnosti, istakli da je zahvaljujući uspešnim višegodišnjim projektima učenja na daljinu i dobijanjem statusa partnerskog centra u okviru Inicijative za napredno distribuirano učenje, Centar za simulacije i učenje na daljinu Škole nacionalne odbrane Vojne akademije prepoznat kao ključni resurs za uspostavljanje regionalne saradnje na polju učenja na daljinu.

1 skup 2016 gosti 1 skup 2016 zvanicnici

Učesnici iz zemalja regiona (Slovenije, Bosne i Hercegovine i Makedonije) su predstavili svoje sisteme vojne obuke i obrazovanja sa posebnim akcentom na kontekst učenja na daljinu i izrazili spremnost za podršku regionalnom projektu učenja na daljinu.

Pored navedenog, na skupu su prezentovani novi softverski alati za izradu e-materijala i nove metode u istovremenoj izradi e-sadržaja za desktop, smartfon i tablet platforme čime se povećava produktivnost produkcije.

  1 skup 2016 torta                                                       1 skup 2016 secenje torte     

                                                   1 skup 2016 svi ucesnici 1

Skupu je prisustvovalo 119 učesnika od kojih je bilo 11 gostiju iz inostranstva. 

 

Dodela uverenja 2015

Uverenja2015-1 Dana 25. decembra 2015. godine, u 12.00 časova, u centralnom holu Centra za simulacije i učenje na daljinu Vojne akademije uručena su uverenja pripadnicima Ministarstva odbrane koji su završili kurseve za korišćenje platforme učenja na daljinu. Kurs srednjeg nivoa je u 2015. godini završilo 13 pripadnika a napredni nivo kursa je završio 1 nastavnik iz Vojne akademije.

Događaju su prisustvovala 2 polaznika iz Vojnoobaveštajne agencije, 5 polaznika iz Odeljenja za razvoj psihološke delatnosti Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane, 6 polaznika iz Vojne akademije i nastavnici iz Centra za simulacije i učenje na daljinu na čelu sa pukovnikom dr Goranom Šimićem.

Načelnik Centra je pozdravio sve prisutne, izneo kratku analizu obuke u korišćenju platforme učenja na daljinu u 2015. godini i izrazio zadovoljstvo što su polaznici kurseva vrlo savesno i temeljno pristupili ovom usavršavanju.

Polaznici su istakli da su se prijatno osećali za vreme usavršavanja, da je obuka vrlo interesantna i da imaju spremne ideje da nova znanja primene u svakodnevnom radu izradom kurseva iz svoje oblasti.

Uverenja2015-2 Uverenja2015-3

   

Strana 1 od 11