Home Saradnja

Saradnja sa drugim institucijama

Smatramo da kolaboracija i partnerstvo sa drugim institucijama visokog obrazovanja u Srbiji kao i partnerima iz drugih zemalja i armija, predstavlja ključ uspeha ovog projekta. Partnerstvo je takođe moguće ostvariti sa drugim korporacijama i vladinim institucijama, ukoliko je to u duhu misije ovog projekta.

 

Saradnja sa akademskim institucijama u Srbiji

Uspostavljanje partnerskih odnosa sa drugim akademskim institucijama u Srbiji ima za cilj razmenu iskustava i digitalnih materijala. Kao osnovan preduslov za razvijanje ovakvih odnosa neophodno je prihvatiti  otvorene standarde za višestruku upotrebu i interoperabilnost digitalnih sadržaja za učenje na daljinu. Osim toga, potrebno je uspostaviti i regulisati formalno-pravne odnose kojima se definiše saradnja u ovom pogledu.

Kao jedan od bitnih elemenata koji pospešuje saradnju sa drugim akademskim institucijama u Srbiji predstavlja proces akreditacije Vojne akademije Vojske Srbije, kojom ova akademska institucija za obrazovanje starešinskog kadra postaje deo, aktivni učesnik i formalno priznati član šireg obrazovnog sistema Republike Srbije.

 

Saradnja sa stranim centrima

Partnerstvo i saradnja sa centrima za učenje na daljinu stranih armija je veoma bitan preduslov za celokupan uspeh projekta. Već je ostvarena saradnja sa centrima za učenje na daljinu Kraljevine Norveške, Velike Britanije i Češke republike, koja se ogledala u poseti naših delegacija armijskim centrima za učenje na daljinu u navedenim zemljama, razmeni pozitivnih i negativnih iskustava.

S obzirom na pozitivna iskustva u ostvarivanju saradnje sa navedenim partnerima, planiran je nastavak i proširivanje saradnje sa navedenim partnerima koje bi se ogledalo kroz sledeće:

  • uspostavljanje saradnje na nižim nivoima radi pružanja stručne pomoći prilikom formiranja i uspostavljanja organizacije Centra za učenje na daljinu,
  • pružanje stručne pomoći u vezi edukacije nastavničkog i tehničkog kadra uključenog u program učenja na daljinu,
  • pružanje podrške prilikom usvajanja standarda i protokola za izradu nastavnih materijala,
  • razmena nastavnih materijala u elektronskom obliku.

Osim navedenih partnera, u planu je uspostavljanje saradnje sa drugim zemljama sa iskustvom u oblasti učenja na daljinu.

   

Učenje na daljinu i Partnerstvo za mir (Partnership for Peace – PfP)

Partnerstvo za mir je politička inicijativa osnovana zajednički od strane NATO-a i 26 partnerskih zemalja. Njen cilj je jačanje mira, slobode, demokratije i bezbednosti u Evropi promovisanjem razvoja vrednosti demokratske zajednice i međusobnog poverenja kroz kolaboraciju, jačanjem demokratske kontrole oružanih snaa i transparentnosti u oblasti bezbednosti, kao i povećanjem sposobnosti partnera da zajednički učestvuju u uperacijama pod mandatom UN ili OSCE.

Pomenuti ciljevi Partnerstva za mir se u praksi promovišu kroz učenje na na daljinu kroz razvoj osnovnih kurseva po pitanjima međunarodnih odnosa, bezbednosne politike, međunarodnog prava i drugih bitnih oblasti. Osim toga, kursevi u oblasti informacionih tehnologija i stranih jezika, imaju za cilj da povećaju sposobnost partnera da uzmu učešće u združenim operacijama i manevrima pod rukovodstvom UN, OSCE i PzP. Razvojem e-learning softvera (PfP Learning Managament System) koji je zasnovan na SCORM standardu, partnerima projekta su dostupne tehnologije koje mogu zajednički koristiti.

ADL radna grupa Konzorcijuma PzP Akademija odbrane i Instituta za bezbednosne studije formiraju institucionalno okruženje za e-learning aktivnosti pod Partnerstvom za mir. Kolaboracija u razvoju e-learning materijala i e-learning softvera unutar radne grupe predstavlja praktičnu implementaciju principa bezbednosti kroz saradnju.