Home Kursevi

Registar kurseva

Naziv kursa Sadržaj Jezik Format Oznaka Ciljna grupa
NODEFIC
Introduction to UN COE System Pruža polaznicima osnovna znanja o opremi u vlasništvu kontigenta EN SCORM UNCOE Učesnici u međunarodnim mirovnim operacijama
Introduction to integrated concept Pruža polaznicima osnovna znanja o integrisanom konceptu u operacijama na terenu EN SCORM IntIntCon Učesnici u međunarodnim mirovnim operacijama
Introduction to UN organization Pruža polaznicima osnovna znanja o globalnoj organizaciji i načinu funkcionisanja Ujedinjenih nacija EN SCORM UNOrg Učesnici u međunarodnim mirovnim operacijama
UN Joint Operations Centers Pruža polaznicima osnovna znanja o organizaciji i načinu funkcionisanja operativnih centara Ujedinjenih nacija EN SCORM UNJOC Učesnici u međunarodnim mirovnim operacijama
Kursevi za učenje engleskog jezika
STANAG 2 E-mail writing course Pruža polaznicima znanja nivoa STANAG 2 o izradi pisama elektronske pošte EN Moodle Writing E-mails Svi pripadnici MO RS i VS
STANAG 2 Writing reports Pruža polaznicima znanja nivoa STANAG 2 o izradi vojnih izveštaja EN Moodle Writing reports Svi pripadnici MO RS i VS
STANAG 2 Reading Course 1 Pruža polaznicima znanja nivoa STANAG 2 o veštini čitanja EN Moodle RC1 Svi pripadnici MO RS i VS
STANAG 2 Reading Course 2 Pruža polaznicima znanja nivoa STANAG 2 o veštini čitanja EN Moodle RC2 Svi pripadnici MO RS i VS
STANAG 2 Listening Course 1 Pruža polaznicima znanja nivoa STANAG 2 o veštini slušanja EN Moodle LC1 Svi pripadnici MO RS i VS
STANAG 2 Listening Course 2 Pruža polaznicima znanja nivoa STANAG 2 o veštini slušanja EN Moodle LC2 Svi pripadnici MO RS i VS
Online learning Pruža polaznicima znanja o primeni učenja na daljinu u izučavanju stranih jezika EN Moodle OLL Nastavnici stranih jezika
Obuka nastavnika
Korišćenje platforme učenja na daljinu - Uvodni kurs Pruža polaznicima osnovna znanja o korišćenju platforme učenja na daljinu u MO RS i VS SR, EN SCORM uvodni_kurs Svi korisnici platforme učenja na daljinu
Kurs za korišćenje platforme učenja na daljinu Pruža polaznicima znanja o mogućnostima primene elektronskog učenja u nastavi i obuci SR, EN SCORM ON Nastavnici, izvođači obuke i lica čija delatnost je od opšteg značaja za ostale pripadnike MO RS i VS
Kurs za napredno korišćenje platforme učenja na daljinu Pruža polaznicima znanja o didaktičko-metodičkim i pedagoškim aspektima primene elektronskog učenja u nastavi i obuci SR, EN SCORM NKN Lica koja su završila Kurs za korišćenje platforme učenja na daljinu
Medicinski kursevi
Kurs prve pomoći za bolničare Pruža polaznicima znanja o procedurama pružanja prve pomoći SR SCORM, Mobile PPBol Medicinsko osoblje
Kurs prve pomoći za vojnike Pruža polaznicima osnovna znanja o procedurama pružanja prve pomoći SR SCORM, Mobile PPVoj Svi pripadnici MO RS i VS
Prevencija i kontrola HIV-a Pruža polaznicima osnovna znanja o HIV-u SR SCORM, Mobile PiKHIVa Svi pripadnici MO RS i VS
Prevencija je primarna Pruža polaznicima znanja o metodama prevencije i terapiji HIV-a SR SCORM Prev Svi pripadnici MO RS i VS
Aeromedicinska evakuacija Pruža polaznicima osnovna znanja o aeromedicinskoj evakuaciji SR SCORM, Mobile AME Učesnici u međunarodnim mirovnim operacijama
Osnovne studije
Uvod u bioterorizam Pruža polaznicima osnovna znanja o bioterorizmu SR, EN
SCORM BioT, BioEng1
Kadeti, svi pripadnici MO RS i VS
Bioterorizam - prevencija i reagovanja Pruža polaznicima znanja o metodama prevencije i reagovanja u kriznim situacijama SR, EN
SCORM BioT2, BioEng2
Kadeti, svi pripadnici MO RS i VS
Ostalo
Kurs za simulacioni softver Pruža polaznicima znanja o načinu korišćenja simulacionog softvera u ulozi operatera SR SCORM JanOp Operateri na simulacionom softveru
Nato Training Group
Law of armed conflict 1 - Learn Pruža polaznicima znanja o zakonu u oružanim sukobima EN SCORM kriegsvr1_x_u_017_01_v1 Svi pripadnici MO RS i VS
Law of armed conflict 1 - Practise Pruža polaznicima mogućnost uvežbavanja i provere znanja stečenih u prethodnom kursu EN SCORM kriegsvr1_x_u_017_01_v1 Svi pripadnici MO RS i VS
Law of armed conflict - Company Commander Level Pruža polaznicima znanja o zakonu u oružanim sukobima za nivo komandira čete EN SCORM kriegsvr2_d_l_017_01_v1 Svi pripadnici MO RS i VS
Introduction to human rights Pruža polaznicima osnovna znanja o ljudskim pravima EN SCORM m_rechte1_x_l_083_00_v1 Svi pripadnici MO RS i VS
Self-test on human rights Pruža polaznicima mogućnost samotestiranja znanja iz prethodnog kursa EN SCORM m_rechte1_x_s_083_00_v1 Svi pripadnici MO RS i VS
Focus on individual human rights Pruža polaznicima znanja iz oblasti individualnih ljudskih prava EN SCORM m_rechte1_x_u_083_00_v1 Svi pripadnici MO RS i VS
Mines - Introduction Pruža polaznicima osnovna znanja o minama EN SCORM mineneinf_x_l_059_00_v2 Svi pripadnici MO RS i VS
Mines - Recognition, Reporting, Clearance Pruža polaznicima znanja o prepoznavanju, izveštavanju i raščišćavanju mina EN SCORM minenerke_x_l_059_00_v2 Svi pripadnici MO RS i VS
Meaning of weather Pruža polaznicima osnovna znanja o vremenskim uslovima EN SCORM wetterkde_x_l_066_01_v8 Svi pripadnici MO RS i VS
Meteorology basics - Exercise Pruža polaznicima osnovna znanja o meteorologiji EN SCORM wetterkde_x_u_066_01_v8 Svi pripadnici MO RS i VS