Home

Održan stručni skup "Učenje na daljinu u MO RS i VS"

U Klubu Vojske Srbije u Topčideru, 15. novembra 2011. godine, održan je stručni skup „Učenje na daljinu u Ministarstvu odbrane Republike Srbije i Vojsci Srbije  – 2011“.

Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane, Generalštaba Vojske Srbije, profesori sa svih katedri Vojne akademije i brojni gosti.

Skup je, u ime ministra odbrane, otvorio državni sekretar Igor Jovičić koji je, pozdravljajući učesnike i goste skupa, govorio o značaju permanentnog obrazovanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

- Platformom za učenje na daljinu obezbedili smo, praktično, svim profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije iste uslove za permanentno usavršavanje tokom karijere, pa i kasnije, ma gde bili, u obrazovnim centrima, kasarnama, ili u mirovnim operacijama širom sveta. To je kruna petogodišnjih napora Ministarstva odbrane Srbije u implementaciji Projekta učenja na daljinu, koji smo, na osnovu ugovora o bilateralnoj saradnji u oblasti sistema odbrane, ostvarili uz podršku Vlade Kraljevine Norveške, rekao je državni sekretar Igor Jovičić.

DSC_0050 U ime Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške, skupu se obratio izaslanik odbrane pukovnik Esben Aass koji je izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima u realizaciji projekta učenja na daljinu i nameru norveške strane da podrži ovakve projekte i u budućnosti.

U ime brigadnog generala Mladena Vurune, skup je pozdravio pukovnik Boban Đorović koji je izrazio zadovoljstvo činjenicom da sada i Vojska Srbije ima svoju „virtuelnu akademiju“ koja će  omogućiti profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije na terenu, dakle, izvan gradskih i obrazovnih centara, pohađanje nastave, korišćenje obrazovne literature, konsultacije s nastavnicima i interaktivnu pripremu ispita u vreme kada im obaveze dozvoljavaju i njima lično odgovara.

Major Atle Svendsen, koordinator projekta učenja na daljinu ispred norveškog Univerziteta odbrane, prezentovao je iskustva Norveške i NATO u primeni modernih informacionih tehnologija u obrazovanju. Tom prilikom je naglasio značaj timskog rada, standardizaciju postupaka i razmenu znanja i iskustava, kao što to čine norveška i srpska strana, i izrazio spremnost za intenziviranje saradnje i svaku pomoć.

O trenutnom statusu i budućnosti učenja na daljinu na državnim i privatnim univerzitetima u Republici Srbiji, govorili su profesori dr Vladan Devedžić sa Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, profesor dr Dragan Domazet, rektor i osnivač Univerziteta Metropolitan i mr Danijela Šćepanović, predstavnik Ministarstva prosvete i nauke.

Pukovnik, profesor dr Predrag Romić, načelnik Sektora za školstvo i NIR Vojnomedicinske akademije, izlagao je o mogućnostima primene učenja na daljinu u procesu obrazovanja i obuke medicinskog osoblja u Ministarstvu odbrane Republike Srbije i na slikovit način prikazao značaj ekspertske pomoći medicinskom osoblju na terenu u kriznim situacijama.

DSC_0098 Domaćinini skupa, potpukovnik dr Goran Šimić, načelnik Centra za simulacije i učenje na daljinu i koordinator projekta učenja na daljinu, major dr Zoran Jeremić, prikazali su platformu za učenje na daljinu i postejeće kurseve kojima je omogućen pristup svim pripadnicima sistema odbrane  i istakli da je zvaničnim puštanjem u rad ove visoko sofisticirane Platforme omogućena efikasnija realizacija interaktivnih kurseva različitog nivoa i na osnovnim i na master studijama u Vojnoj akademiji.

U diskusionom delu skupa konstatovana je izuzetna zainteresovanost svih učesnika a posebno iz sistema odbrane Republike Srbije. Oni su izneli brojne pohvale, predloge i sugestije čime je značaj elektronskog učenja  dobio novi zamah a realizatori projekta učenja na daljinu novi podstrek.

 

Strana 11 od 11

O ADL PROJEKTU

adl_project

Osnova za pokretanje Projekta učenja na daljinu nalazi se sa jedne strane u zahtevima koje pred pripadnike MO i VS postavljaju nove misije i zadaci sistema odbrane, a sa druge strane u potrebi za reformom vojnoobrazovnog sistema i njegovom harmonizacijom i integrisanjem sa obrazovnim sistemom u društvu.

Saznaj više >>

SARADNJA

cooperation

Smatramo da kolaboracija i partnerstvo sa drugim institucijama visokog obrazovanja u Srbiji kao i partnerima iz drugih zemalja i armija, predstavlja ključ uspeha ovog projekta.

Saznaj više >>