Home

Dodela uverenja 2016

Dana 23. decembra 2016. godine, u 12.00 časova, u centralnom holu Centra za simulacije i učenje na daljinu Škole nacionalne odbrane Vojne akademije, uručena su uverenja pripadnicima Ministarstva odbrane R. Srbije koji su završili kurseve za korišćenje platforme učenja na daljinu. Kurs srednjeg nivoa je u 2016. godini završilo 10 pripadnika a napredni nivo kursa je završio 5 pripadnika Ministarstva odbrane.

Uverenja su dobila 2 pripadnika Odeljenja za razvoj psihološke delatnosti Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane i 13 pripadnika Vojne akademije.

U ime načelnika Centra za simulacije i učenje na daljinu, uverenja je uručila administrator kurseva vs Radojka Milićević koja je, nakon pozdravnog govora i kratke analize usavršavanja u 2016. godini, istakla vrlo visoki nivo motivacije polaznika da stečena znanja o primeni platforme učenja na daljinu koriste u procesu nastave i obuke.

U ime svih polaznika, pk Vitomir Stanković se zahvalio pripadnicima Centra za simulacije i učenje na daljinu na uloženom trudu prilikom savladavanja gradiva. Posebno je istakao timsku atmosferu i interesantne nastavne sadržaje koji motivišu da svi polaznici, posebno polaznici naprednog kursa, imaju ideje za izradu elektronskih kurseva iz svoje oblasti.

uverenja 2016 vita stankovic 1   uverenja 2016 svi ucesnici 1

 

Održan prvi Regionalni skup "Učenje na daljinu u MO i VS 2016"

Šesti po redu i prvi Regionalni stručni skup "Učenje na daljinu u MO RS i VS 2016" je održan 17. novembra 2016. godine u amfiteatru Centra za simulacije i učenje na daljinu, Škole nacionalne odrane Vojne akademije. Skup je otvorio rektor Univerziteta odbrane general-major Mladen Vuruna.

  1 skup 2016 goran i sala   1 skup 2016 gosti i va       1 skup 2016 vuruna

Sa rezultatima, aktivnostima i planovima razvoja u oblasti učenja na daljinu, učesnike su upoznali načelnik Škole nacionalne odbrane pukovnik Miroslav Talijan i načelnik Centra za simulacije i učenje na daljinu pukovnik Goran Šimić koji je istakao da, sa preko 150 kurseva i drugih elektronksih materijala, sa preko 2000 korisnika iz sistema odbrane R. Srbije i 300 korisnika iz 61 zemlje sveta, platforma za učenje na daljinu MO RS i VS predstavlja reprezetativni resurs a Centar za simulacije i učenje na daljinu reprezetativnu jedinicu sistema vojnog obrazovanja i obuke.

1 skup 2016 goran 2   1 skup 2016 talijan

Predstavnici K. Norveške su, sumirajući dosadašnje aktivnosti, istakli da je zahvaljujući uspešnim višegodišnjim projektima učenja na daljinu i dobijanjem statusa partnerskog centra u okviru Inicijative za napredno distribuirano učenje, Centar za simulacije i učenje na daljinu Škole nacionalne odbrane Vojne akademije prepoznat kao ključni resurs za uspostavljanje regionalne saradnje na polju učenja na daljinu.

1 skup 2016 gosti 1 skup 2016 zvanicnici

Učesnici iz zemalja regiona (Slovenije, Bosne i Hercegovine i Makedonije) su predstavili svoje sisteme vojne obuke i obrazovanja sa posebnim akcentom na kontekst učenja na daljinu i izrazili spremnost za podršku regionalnom projektu učenja na daljinu.

Pored navedenog, na skupu su prezentovani novi softverski alati za izradu e-materijala i nove metode u istovremenoj izradi e-sadržaja za desktop, smartfon i tablet platforme čime se povećava produktivnost produkcije.

  1 skup 2016 torta                                                       1 skup 2016 secenje torte     

                                                   1 skup 2016 svi ucesnici 1

Skupu je prisustvovalo 119 učesnika od kojih je bilo 11 gostiju iz inostranstva. 

 

Dodela uverenja 2015

Uverenja2015-1 Dana 25. decembra 2015. godine, u 12.00 časova, u centralnom holu Centra za simulacije i učenje na daljinu Vojne akademije uručena su uverenja pripadnicima Ministarstva odbrane koji su završili kurseve za korišćenje platforme učenja na daljinu. Kurs srednjeg nivoa je u 2015. godini završilo 13 pripadnika a napredni nivo kursa je završio 1 nastavnik iz Vojne akademije.

Događaju su prisustvovala 2 polaznika iz Vojnoobaveštajne agencije, 5 polaznika iz Odeljenja za razvoj psihološke delatnosti Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane, 6 polaznika iz Vojne akademije i nastavnici iz Centra za simulacije i učenje na daljinu na čelu sa pukovnikom dr Goranom Šimićem.

Načelnik Centra je pozdravio sve prisutne, izneo kratku analizu obuke u korišćenju platforme učenja na daljinu u 2015. godini i izrazio zadovoljstvo što su polaznici kurseva vrlo savesno i temeljno pristupili ovom usavršavanju.

Polaznici su istakli da su se prijatno osećali za vreme usavršavanja, da je obuka vrlo interesantna i da imaju spremne ideje da nova znanja primene u svakodnevnom radu izradom kurseva iz svoje oblasti.

Uverenja2015-2 Uverenja2015-3

   

ADL konferencija 2015

ADL15-1 U organizaciji Centra za simulacije i učenje na daljinu Škole nacionalne odbrane Vojne akademije održana je peta po redu stručna rasprava o učenju na daljinu u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, na kojoj je učestvovalo oko osamdeset pripadnika uprava, organizacionih celina i ustanova Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Skupu su prisustvovali i predstavnici Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške s kojima Centar za simulacije i učenje na daljinu već nekoliko godina veoma uspešno sarađuje. Ovogodišnja konferencija je imala regionalni karakter jer su prisustvovali i predstavnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije.

Na početku stručne rasprave učesnike je pozdravio načelnik Vojne akademije general-major Goran Zeković, koji je otvarajući skup istakao značaj realizacije učenja na daljinu u MO i VS.

ADL15-2 Prema oceni učesnika, ovo je najuspešniji stručni skup o učenju na daljinu u proteklih pet godina.

Na osnovu preliminarnih razgovora sa predstavnicima oružanih snaga iz regiona zaključeno je da postoje velike mogućnosti za uspostavljanje regionalne saradnje po pitanju učenja na daljinu.

Kvalitet obuke u korišćenju platforme učenja na daljinu prepoznat je i verifikovan od strane svih pripadnika MO i VS. O tome svedoči i sve veći broj kvalitetnih elektronskih kurseva samostalno izrađenih od strane polaznika obuke. Ovi kursevi pokazuju da je nivo obučenosti na zavidnom nivou jer su u njima korišćeni i napredni multimedijalni alati izvan platforme učenja na daljinu.

ADL15-3 U znak zahvalnosti na dugogodišnjoj kvalitetnoj saradnji i ostvarenim rezultatima na polju učenja na daljinu, načelnik Vojne akademije je gospodinu Atleu Svendsenu, koordinatoru projekta, uručio zahvalnicu i plaketu povodom 60 godina Škole nacionalne odbrane.

ADL15-4

 

ADL konferencija 2015 - Najava

Elektronski materijali dostupni na daljinu, interaktivni kursevi, računarske simulacije predstavljaju samo neke od novih sadržaja nastave koji se uveliko koriste u savremenim armijama.  Ostvarivanje boljeg, ili održavanje uspostavljenog kvaliteta nastave i obuke za kraće vreme i uz manje materijalne troškove predstavlja osnovni motiv za korišćenje visokotehnoloških rešenja u procesu vojnog obrazovanja i obuke. Pored ostalog, zahvaljujući uspešnim višegodišnjim projektima učenja na daljinu i uvođenjem konstruktivnih simulacija u sistem vojnog obrazovanja i obuke R. Srbija se uvrstila u red zemalja koje mogu vrlo brzo odgovoriti na odbrambene i bezbednosne pretnje savremenog sveta.
Povod za organizovanje ovog skupa je  informisanje nosilaca funkcija planiranja i realizacije obuke i obrazovanja u MO RS i VS o rezultatima i tekućim aktivnostima Projekta uvođenja učenja na daljinu, kao i budućim planovima razvoja  učenja na daljinu u MO RS i VS.
Ovakav vid obrazovanja treba da omogući starešinama da po završetku školovanja nastave svoje usavršavanje do kraja profesionalne karijere, uz minimalno odsustvovanje sa radnog mesta.
Za nama je petogodišnje iskustvo u ekspolataciji platfome za učenje na daljinu, koja omogućava svim subjektima obuke i obrazovanja da koriste prednosti novih tehnologija kako bi smanjili vlastite troškove uz očuvanje i unapređenje kvaliteta. Centar za simulacije i učenje na daljinu već više od dve godine realizuje kurseve za obuku nastavnika da bi na najbolji mogući način koristili platformu za učenje na daljinu, obogatili svoju nastavu i ostavrili neposredniji kontakt sa svojim slušaocima i kadetima.
Rezultati kurseva za korišćenje platforme za učenje na daljinu, kojim su nastavnici i izvođači obuke osposobljeni da primene različite didaktičko – pedagoške taktike u kreiranju nastavnih materijala, i koji su ovladali softverom za produkciju interaktivnih multi - medijalnih sadržaja biće prezentovani na skupu.
Pored toga, u 2015. godini nastavljena je primena mobilnog učenja, kao jednog od novih koncepata elektronskog učenja, kojim se omogućava pristup nastavnim resursima koji su prilagođeni tzv. smart – telefonima i tablet – računarima iz bilo koje tačke na zemaljskoj kugli.
Ciljevi skupa:
➢ Upoznavanje sa trenutnim stanjem realizacije projekta „Učenje na daljinu u MO RS i VS“,
➢ Upoznavanje sa rezultatima projekta,
➢ Upoznavanje sa planovima za period 2014. – 2016. godina,
➢ Upoznavanje sa primenom Učenja na daljinu u stranim armijama,
➢ Razmatranje mogućnosti šire regionane saradnje.

   

Strana 2 od 11

O ADL PROJEKTU

adl_project

Osnova za pokretanje Projekta učenja na daljinu nalazi se sa jedne strane u zahtevima koje pred pripadnike MO i VS postavljaju nove misije i zadaci sistema odbrane, a sa druge strane u potrebi za reformom vojnoobrazovnog sistema i njegovom harmonizacijom i integrisanjem sa obrazovnim sistemom u društvu.

Saznaj više >>

SARADNJA

cooperation

Smatramo da kolaboracija i partnerstvo sa drugim institucijama visokog obrazovanja u Srbiji kao i partnerima iz drugih zemalja i armija, predstavlja ključ uspeha ovog projekta.

Saznaj više >>