Home

ADL konferencija 2015

ADL15-1 U organizaciji Centra za simulacije i učenje na daljinu Škole nacionalne odbrane Vojne akademije održana je peta po redu stručna rasprava o učenju na daljinu u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, na kojoj je učestvovalo oko osamdeset pripadnika uprava, organizacionih celina i ustanova Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Skupu su prisustvovali i predstavnici Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške s kojima Centar za simulacije i učenje na daljinu već nekoliko godina veoma uspešno sarađuje. Ovogodišnja konferencija je imala regionalni karakter jer su prisustvovali i predstavnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije.

Na početku stručne rasprave učesnike je pozdravio načelnik Vojne akademije general-major Goran Zeković, koji je otvarajući skup istakao značaj realizacije učenja na daljinu u MO i VS.

ADL15-2 Prema oceni učesnika, ovo je najuspešniji stručni skup o učenju na daljinu u proteklih pet godina.

Na osnovu preliminarnih razgovora sa predstavnicima oružanih snaga iz regiona zaključeno je da postoje velike mogućnosti za uspostavljanje regionalne saradnje po pitanju učenja na daljinu.

Kvalitet obuke u korišćenju platforme učenja na daljinu prepoznat je i verifikovan od strane svih pripadnika MO i VS. O tome svedoči i sve veći broj kvalitetnih elektronskih kurseva samostalno izrađenih od strane polaznika obuke. Ovi kursevi pokazuju da je nivo obučenosti na zavidnom nivou jer su u njima korišćeni i napredni multimedijalni alati izvan platforme učenja na daljinu.

ADL15-3 U znak zahvalnosti na dugogodišnjoj kvalitetnoj saradnji i ostvarenim rezultatima na polju učenja na daljinu, načelnik Vojne akademije je gospodinu Atleu Svendsenu, koordinatoru projekta, uručio zahvalnicu i plaketu povodom 60 godina Škole nacionalne odbrane.

ADL15-4

 

ADL konferencija 2015 - Najava

Elektronski materijali dostupni na daljinu, interaktivni kursevi, računarske simulacije predstavljaju samo neke od novih sadržaja nastave koji se uveliko koriste u savremenim armijama.  Ostvarivanje boljeg, ili održavanje uspostavljenog kvaliteta nastave i obuke za kraće vreme i uz manje materijalne troškove predstavlja osnovni motiv za korišćenje visokotehnoloških rešenja u procesu vojnog obrazovanja i obuke. Pored ostalog, zahvaljujući uspešnim višegodišnjim projektima učenja na daljinu i uvođenjem konstruktivnih simulacija u sistem vojnog obrazovanja i obuke R. Srbija se uvrstila u red zemalja koje mogu vrlo brzo odgovoriti na odbrambene i bezbednosne pretnje savremenog sveta.
Povod za organizovanje ovog skupa je  informisanje nosilaca funkcija planiranja i realizacije obuke i obrazovanja u MO RS i VS o rezultatima i tekućim aktivnostima Projekta uvođenja učenja na daljinu, kao i budućim planovima razvoja  učenja na daljinu u MO RS i VS.
Ovakav vid obrazovanja treba da omogući starešinama da po završetku školovanja nastave svoje usavršavanje do kraja profesionalne karijere, uz minimalno odsustvovanje sa radnog mesta.
Za nama je petogodišnje iskustvo u ekspolataciji platfome za učenje na daljinu, koja omogućava svim subjektima obuke i obrazovanja da koriste prednosti novih tehnologija kako bi smanjili vlastite troškove uz očuvanje i unapređenje kvaliteta. Centar za simulacije i učenje na daljinu već više od dve godine realizuje kurseve za obuku nastavnika da bi na najbolji mogući način koristili platformu za učenje na daljinu, obogatili svoju nastavu i ostavrili neposredniji kontakt sa svojim slušaocima i kadetima.
Rezultati kurseva za korišćenje platforme za učenje na daljinu, kojim su nastavnici i izvođači obuke osposobljeni da primene različite didaktičko – pedagoške taktike u kreiranju nastavnih materijala, i koji su ovladali softverom za produkciju interaktivnih multi - medijalnih sadržaja biće prezentovani na skupu.
Pored toga, u 2015. godini nastavljena je primena mobilnog učenja, kao jednog od novih koncepata elektronskog učenja, kojim se omogućava pristup nastavnim resursima koji su prilagođeni tzv. smart – telefonima i tablet – računarima iz bilo koje tačke na zemaljskoj kugli.
Ciljevi skupa:
➢ Upoznavanje sa trenutnim stanjem realizacije projekta „Učenje na daljinu u MO RS i VS“,
➢ Upoznavanje sa rezultatima projekta,
➢ Upoznavanje sa planovima za period 2014. – 2016. godina,
➢ Upoznavanje sa primenom Učenja na daljinu u stranim armijama,
➢ Razmatranje mogućnosti šire regionane saradnje.

 

Poseta delegacije Kraljevine Norveške

NVA_Svi Tročlana delegacija Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške posetila je Centar za simulacije i učenje na daljinu kako bi stekla uvid u realizaciju projekta učenja na daljinu u MO RS i VS. Delegaciju je predvodila kontraadmiral Lujza Dediken, načelnica Nacionalnog odbrambenog koledža Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške u pratnji izaslanika odbrane pukovnika Torea Andersena i gospodina Atlea Svendsena, koordinatora projekta učenja na daljinu u MO RS i VS.

Delegaciju je ispred sastava Centra za simulacije i učenje na daljinu primio pukovnik Goran Šimić koji je gostima prezentovao šta je sve postignuto u proteklom periodu po pitanju realizacije projekta učenja na daljinu i kakvi su planovi za naredni period.

Članovi delegacije su izrazili izuzetno zadovoljstvo onim što je do sada postignuto na ovom projektu. Donet je zaključak da postoji mnoštvo mogućnosti za nastavak uspešne saradnje po pitanju elektronskog učenja i po završetku tekućeg projekta nakon 2016. godine.

CSUD_Svi

   

NTG skup u Beogradu

NTG_Serbia_800_x_532 Skup Nato grupe za obuku (NATO training group NTG), u okviru Grupe za individualnu obuku i razvoj obrazovanja u okviru programa Partnerstva za mir, održan je u periodu od 20. do 24. septembra u Beogradu.
U ime domaćina, skup je otvorio načelnik Vojne akademije general-major Goran Zeković, koji je predstavio rad te vojne visokoškolske ustanove, kao i sistem vojnog obrazovanja naše zemlje.
Tokom četiri dana skupa, 37 učesnika iz zemalja NATO, partnerskih zemalja i naučnih institucija, izlagali si i diskutovali o tekućim i predstojećim projektima u svojim zemljama.
Cilj Nato grupe za obuku je da se unapredi profesionalizam, interoperabilnost i standardizacija između Alijanse i partnerskih snaga kroz poboljšanje koordinacije obrazovanja, obuke, vežbi i evaluacije, sa posebnim naglaskom na podršci operacijama.

NTG_Group_photo_800_x_428

 

Poseta norveške delegacije

Norvezani_1 U petak 20. 06. 2014. godine, relizovana je poseta izaslanika odbrane Kraljevine Norveške pk As Esbena i budućeg izaslanika odbrane Kraljevine Norveške pp Tore Andersona, koji su došli u CSiUD Vojne akademije zajedno sa gospodinom Atle Svendsenom. Goste je primio pk Šimić, a pored navedenih lica, poseti je prisustvovao i gospodin Aron Presnal iz Džeferson instituta.
Pukovnik Esben As je istakao zadovoljstvo saradnjom koju je imao u CSiUD i VA u toku protekle tri godine i rezultatima proisteklim iz saradnje ministarstava odbrana Republike Srbije i Kraljevine Norveške.
Potpukovnik Anderson je istakao da je impresioniran rezultatima i da je vrlo zainteresovan za uspeh projekata koji se trenutno realizuju.
Gospodin Atle Svendsen je istakao da se projekat realizuje po planu i očekivanjima norveške strane i da je zadovoljan informacijama koje je dobio na prijemu kod načelnika UOD, a koje se tiču buduće saradnje.

Norvezani_2

   

Strana 2 od 10

O ADL PROJEKTU

adl_project

Osnova za pokretanje Projekta učenja na daljinu nalazi se sa jedne strane u zahtevima koje pred pripadnike MO i VS postavljaju nove misije i zadaci sistema odbrane, a sa druge strane u potrebi za reformom vojnoobrazovnog sistema i njegovom harmonizacijom i integrisanjem sa obrazovnim sistemom u društvu.

Saznaj više >>

SARADNJA

cooperation

Smatramo da kolaboracija i partnerstvo sa drugim institucijama visokog obrazovanja u Srbiji kao i partnerima iz drugih zemalja i armija, predstavlja ključ uspeha ovog projekta.

Saznaj više >>