Home

Poseta delegacije Kraljevine Norveške

Zajedno_Hol Tročlana delegacija Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške posetila je Centar za simulacije i učenje na daljinu kako bi stekla uvid u realizaciju projekta učenja na daljinu u MO RS i VS. Delegaciju je predvodila Nina Borgen Bakevol, zamenik generalnog direktora Odeljenja za politiku bezbednosti Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške. Delegaciju je ispred sastava Centra za simulacije i učenje na daljinu pozdravio načelnik centra pukovnik Goran Šimić, koji je gostima prezentovao šta je sve postignuto u proteklom periodu po pitanju realizacije projekta učenja na daljinu i kakvi su planovi za naredni period. Članovi delegacije su izrazili zadovoljstvo onim što je do sada postignuto na ovom projektu, i iskazali interesovanje za način primene učenja na daljinu u MO RS i VS kao i mogućnosti izrade elektronskih kurseva za učenje na daljinu u dvojezičkoj varijanti, na srpskom i engleskom jeziku.

Lab_124

 

50 godina Informatičke službe

DSC08591 Svečanom akademijom u kasarni „Topčider“, dana 21.02.2013. godine, obeležen je Dan informatičke službe i pola veka njenog postojanja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Svečanosti je prisustvovao i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković.

Pozdravljajući okupljene, načelnik Uprave za telekomunikacije i informatiku Generalštaba Vojske Srbije brigadni general Predrag Simović osvrnuo se na razvoj te službe u našoj vojsci od najranijih dana pa do danas, ističući da je ona uvek bila u funkciji boljeg komandovanja i rukovođenja.

On je, takođe, ukazao da je razvoj novih tehnologija doneo i nove izazove, pa se danas vode ratovi i u sajber prostoru, koji ne poznaje granice i nema vremenskog ograničenja.

Svečanost je bila prilika i da se povodom praznika dodele plakete i zahvalnice aktivnim i penzionisanim pripadnicima službe, kao i saradnicima iz civilnog sektora.

Pripadnici informatičke službe obeležavaju 21. februar kao svoj dan u znak sećanja na isti datum iz 1963. godine kada je formirana Šesta uprava GŠ JNA.

DSC08526

 

Dodela uverenja nastavnicima elektronskih kurseva

Svi U petak, 11. januara 2013. godine, promovisana je prva generacija nastavnika elektronskih kurseva. Događaj je upriličen u prostorijama Centra za simulacije i učenje na daljinu Vojne akademije, sa početkom u 10.30 časova uz prisustvo 17 nastavnika iz Vojne akademije UO MO RS i Uprave za obuku i doktrinu GŠ VS i 4 pripadnika centra.

Nakon pozdravnog govora pukovnik Goran Šimić je uz čestitanje dodelio uverenja o završenoj „Obuci nastavnika u korišćenju platforme za učenje na daljinu“ i sticanju zvanja „Nastavnika elektronskih kurseva – srednji nivo“. U 2012. godini ovo zvanje steklo je 28 pripadnika MO RS i GŠ VS. Obuka je planirana i nastavlja se u 2013. godini. Održavaće se sve dok budu postojale potrebe za takvim profilom nastavnika u sistemu odbrane.

Nastavnici

   

Druga konferencija "Učenje na daljinu u MO i VS"

2012-DSC_0258 U aneks sali Doma Garde na Topčideru održan je drugi stručni skup „Učenje na daljinu u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije“. Skupu su prisustvovali rektor Univerziteta odbrane general-potpukovnik prof. dr Miodrag Jevtić, načelnik Vojne akademije general-major prof. dr Mladen Vuruna, načelnik Uprave za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane, general-major dr Božidar Forca, načelnik Škole nacionalne odbrane pukovnik Mile Jelić, predstavnici Kraljevine Norveške i pripadnici sistema odbrane.

Rektor Univerziteta odbrane general Jevtić predstavio je prisutnima razvoj i položaj univerziteta u sistemu odbrane, njegov trenutni položaj u sistemu obrazovanja i istakao da je danas najprofitabilnije ulagati upravo u obrazovanje. Takođe, rektor je napomenuo da je Vojna akademija, kao visokoobrazovna jedinica Univerziteta odbrane, uz pomoć partnera iz Kraljevine Norveške formirala Centar za simulacije i učenje na daljinu.

2012-DSC_0246 Određene oblasti koje ne zahtevaju praktičan rad mogu se organizovati kao kursevi koji se realizuju putem interneta. Polaznici prate kurseve s radnog mesta ili od kuće bez odsustva s posla. Troškovi usavršavanja obrazovanja značajno se smanjuju. Može da se školuje značajno veći broj polaznika i svi imaju jednake mogućnosti za školovanje. Zatim, potreban je manji broj nastavnika, i to je veoma bitno jer je nastavnik dostupniji polazniku, naglasio je rektor.

Načelnik Centra za simulacije i učenje na daljinu pukovnik dr Goran Šimić, pozdravljajući naučni skup, istakao je da je registrovano više od 70 učesnika iz svih organizacijskih celina sistema odbrane. On je posebno pozdravio goste iz Norveške, saradnike na zajedničkom projektu, bez kojih bi teško uspeli da postignu rezultate u tako kratkom vremenskom roku.

2012-DSC_0133 Povod za organizovanje skupa je informisanje nosilaca funkcija planiranja i realizacije obuke i obrazovanja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije s rezultatima realizacije projekta učenja na daljinu i planovima za implementaciju u cilju unapređenja procesa usavršavanja i osposobljavanja profesionalnih pripadnika sistema odbrane tokom života.

Cilj projekta uvođenja učenja na daljinu u obrazovni proces pripadnika sistema odbrane je osavremenjavanje vojnog obrazovanja posredstvom primene naprednih, prvenstveno informatičkih tehnologija i omogućavanje učenja na daljinu kao jednog od savremenih sistema realizacije nastave.

 

Stručni skup “Učenje na daljinu u MO RS i VS – 2012“

Vojna akademija će 12. decembra 2012. godine u Klubu vojske Srbije Topčider („Dom garde“) organizovati drugi po redu stručni skup „Učenje na daljinu u MO RS i VS -2012“.
Povod za organizovanje ovog skupa je  informisanje nosilaca funkcija planiranja i realizacije obuke i obrazovanja u MO RS i VS sa rezultatima realizacije projekta učenja na daljinu i planovima za implementaciju u cilju unapređenja procesa usavršavanja i osposobljavanja profesionalnih pripadnika MO RS i VS tokom čitavog života.
Uvođenje savremenih tehnologija nije odluka o korišćenju tehnologija, već strateška odluka o budućnosti vojnoobrazovnog sistema, novim metodama proučavanja i novim tehnologijama potrebnim za društvo znanja, čiji članovi treba da budu i profesionalni pripadnici MO i VS. Iskustvo nam govori da promene dolaze sporo. Da bi do njih došlo, potrebna je promena svesti, prepoznavanje vrednosti korišćenja savremenih tehnologija i promena načina razmišljanja. Taj proces zahteva vreme, upornost i strpljenje.
Cilj projekta uvođenja učenja na daljinu u obrazovni proces pripadnika MO i VS je osavremenjivanje vojnog obrazovanja posredstvom primene naprednih, prvenstveno informatičkih tehnologija i omogućavanje učenja na daljinu kao jednog od savremenih sistema realizacije nastave. Ovakav vid obrazovanja treba da omogući starešinama da po završetku školovanja nastave svoje usavršavanje do kraja profesionalne karijere, uz minimalno odsustvovanje sa radnog mesta i smanjeno angažovanje nastavnog osoblja. Uvođenjem sistema učenja na daljinu bilo bi omogućeno direktno uključivanje u obrazovni sistem vojnih i civilnih obrazovnih sistema u okruženju. Na taj način podržava se postizanje nivoa interoperabilnosti potrebnog za uključivanje u integracione procese u regionu, kao i integrisanje vojnoobrazovnog sistema u sistem obrazovanja u društvu.
Ciljevi skupa

  • Sagledavanje mesta i uloge savremenih informacionih tehnologija u obrazovnom procesu.
  • Upoznavanje sa trenutnim stanjem realizacije projekta „Učenje na daljinu u MO RS i VS“.
  • Upoznavanje sa mestom i ulogom Centra za simulacije i učenje na daljinu u procesu implementacije projekta.
  • Upoznavanje sa primenom Učenja na daljinu u stranim armijama, kao i u drugim obrazovnim institucijama u Republici Srbiji.
  • Sagledavanje potreba za obrazovanjem i obukom profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.
  • Sagledavanje mogućnosti primene savremenih informacionih tehnologija kao podrške obrazovnom procesu i usavršavanju tokom čitavog života profesionalnih pripadnika MO RS i VS.

 

   

Strana 7 od 10

O ADL PROJEKTU

adl_project

Osnova za pokretanje Projekta učenja na daljinu nalazi se sa jedne strane u zahtevima koje pred pripadnike MO i VS postavljaju nove misije i zadaci sistema odbrane, a sa druge strane u potrebi za reformom vojnoobrazovnog sistema i njegovom harmonizacijom i integrisanjem sa obrazovnim sistemom u društvu.

Saznaj više >>

SARADNJA

cooperation

Smatramo da kolaboracija i partnerstvo sa drugim institucijama visokog obrazovanja u Srbiji kao i partnerima iz drugih zemalja i armija, predstavlja ključ uspeha ovog projekta.

Saznaj više >>