Home

Promocija učenja na daljinu u Zaječaru

Promo_ZA-2 Sedma promocija učenja na daljinu održana je u Zaječaru 26. juna 2013. godine.

Promociji je prisustvovalo 14 lica a realizovali su je pripadnici Centra za simulacije i učenje na daljinu: pukovnik Goran Šimić i vojni službenik Snežana Vićentić.

Promo_ZA-1

 

Promocija učenja na daljinu u Vranju

Vranje_-_1 Šesta promocija učenja na daljinu održana je u Vranju 24. juna 2013. godine.

Promociji je prisustvovalo 16 lica a realizovali su je pripadnici Centra za simulacije i učenje na daljinu: major Dobrivoje Vulićević i vojni službenik Radojka Milićević.

Vranje_-2

 

Promocija učenja na daljinu u Novom Sadu

Promo_NS-1 U Domu Vojske Srbije u Novom Sadu održana je 20. juna 2013. godine promocija učenja na daljinu u Ministarstvu odbrane Republike Srbije i Vojsci Srbije.

Promociju su realizovali pripadnici Centra za simulacije i učenje na daljinu: major Dobrivoje Vulićević i vojni službenik Radojka Milićević. 

Cilj promocije je bilo upoznavanje profesionalnog sastava o osnovnim karakteristikama, načinu korišćenja i mogućnostima platforme za učenje na daljinu.

Promociji je prisustvovalo 19 lica. Svi učesnici su dobili promotivni materijal i otvoreni su im nalozi za pristup platformi. Prisutni su pažljivo pratili izlaganje i prikaz postavljenih kurseva, zatim pristupili platformi i ažurirali svoj profil.

Promo_NS-2

   

Promocija učenja na daljinu u Požarevcu

Promo_PO-1 Promocija učenja na daljinu u Požarevcu održana je 19. juna 2013. godine.

Promociju su realizovali pripadnici Centra za simulacije i učenje na daljinu: pukovnik Goran Šimić i vojni službenik Snežana Vićentić. 

Cilj promocije je bilo upoznavanje profesionalnog sastava o osnovnim karakteristikama, načinu korišćenja i mogućnostima platforme za učenje na daljinu.

Promociji je prisustvovalo 21 lice. Svi učesnici su dobili promotivni materijal i otvoreni su im nalozi za pristup platformi.

Promo_PO-2

 

Promocija učenja na daljinu u Kruševcu

Promocija_KS-1 Treća promocija učenja na daljinu održana je u Kruševcu 13. juna 2013. godine. Promociju su realizovali pripadnici Centra za simulacije i učenje na daljinu,  pk Goran Šimić i vs Snežana Vićentić.

Promociji je prisustvovalo 13 lica. Svi učesnici su dobili promotivni materijal, otvoreni su im nalozi za pristup platformi, pregledali su dostupne kurseve i ažurirali svoj profil.

Prisutni su iskazali veliko interesovanje za ovaj vid učenja aktivno učestvujući u diskusiji.  Posebna pažnja je posvećena razlozima koji motivišu izvođače nastave i obuke da primenjuju platformu za učenje na daljinu pored tradicionalnog načina učenja.

Promocija_KS-2

   

Strana 5 od 11

O ADL PROJEKTU

adl_project

Osnova za pokretanje Projekta učenja na daljinu nalazi se sa jedne strane u zahtevima koje pred pripadnike MO i VS postavljaju nove misije i zadaci sistema odbrane, a sa druge strane u potrebi za reformom vojnoobrazovnog sistema i njegovom harmonizacijom i integrisanjem sa obrazovnim sistemom u društvu.

Saznaj više >>

SARADNJA

cooperation

Smatramo da kolaboracija i partnerstvo sa drugim institucijama visokog obrazovanja u Srbiji kao i partnerima iz drugih zemalja i armija, predstavlja ključ uspeha ovog projekta.

Saznaj više >>