Home

Promocija učenja na daljinu u Novom Sadu

Promo_NS-1 U Domu Vojske Srbije u Novom Sadu održana je 20. juna 2013. godine promocija učenja na daljinu u Ministarstvu odbrane Republike Srbije i Vojsci Srbije.

Promociju su realizovali pripadnici Centra za simulacije i učenje na daljinu: major Dobrivoje Vulićević i vojni službenik Radojka Milićević. 

Cilj promocije je bilo upoznavanje profesionalnog sastava o osnovnim karakteristikama, načinu korišćenja i mogućnostima platforme za učenje na daljinu.

Promociji je prisustvovalo 19 lica. Svi učesnici su dobili promotivni materijal i otvoreni su im nalozi za pristup platformi. Prisutni su pažljivo pratili izlaganje i prikaz postavljenih kurseva, zatim pristupili platformi i ažurirali svoj profil.

Promo_NS-2

 

Promocija učenja na daljinu u Požarevcu

Promo_PO-1 Promocija učenja na daljinu u Požarevcu održana je 19. juna 2013. godine.

Promociju su realizovali pripadnici Centra za simulacije i učenje na daljinu: pukovnik Goran Šimić i vojni službenik Snežana Vićentić. 

Cilj promocije je bilo upoznavanje profesionalnog sastava o osnovnim karakteristikama, načinu korišćenja i mogućnostima platforme za učenje na daljinu.

Promociji je prisustvovalo 21 lice. Svi učesnici su dobili promotivni materijal i otvoreni su im nalozi za pristup platformi.

Promo_PO-2

 

Promocija učenja na daljinu u Kruševcu

Promocija_KS-1 Treća promocija učenja na daljinu održana je u Kruševcu 13. juna 2013. godine. Promociju su realizovali pripadnici Centra za simulacije i učenje na daljinu,  pk Goran Šimić i vs Snežana Vićentić.

Promociji je prisustvovalo 13 lica. Svi učesnici su dobili promotivni materijal, otvoreni su im nalozi za pristup platformi, pregledali su dostupne kurseve i ažurirali svoj profil.

Prisutni su iskazali veliko interesovanje za ovaj vid učenja aktivno učestvujući u diskusiji.  Posebna pažnja je posvećena razlozima koji motivišu izvođače nastave i obuke da primenjuju platformu za učenje na daljinu pored tradicionalnog načina učenja.

Promocija_KS-2

   

Promocija učenja na daljinu u Nišu

Promocija-Nis-1 U mesecu junu, Centar za simulacije i učenje na daljinu započeo je kampanju promocije učenja na daljinu u Ministarstvu odbrane Republike Srbije i Vojsci Srbije. U okviru kampanje planirana je poseta 7 garnizona. Druga promocija održana je u Nišu 11. juna 2013. godine. Promociju su realizovali pripadnici Centra za simulacije i učenje na daljinu mj Dobrivoje Vulićević i vs Radojka Milićević.

Cilj promocije je bilo upoznavanje profesionalnog sastava o osnovnim karakteristikama, načinu korišćenja i mogućnostima platforme za učenje na daljinu. Posebna pažnja je posvećena razlozima koji motivišu izvođača nastave i obuke da primenjuju platformu za učenje na daljinu pored tradicionalnog načina učenja.

Promociji je prisustvovalo 16 lica. Svi učesnici su dobili promotivni materijal i otvoreni su im nalozi za pristup platformi. Prisutni su pažljivo pratili izlaganje i iskazali  veliko interesovanje za ovaj vid učenja. Promocija je završena druženjem uz prigodno posluženje.

Promocija-Nis-2

 

Promocija učenja na daljinu u Kraljevu

Promocija_KV-1 U mesecu junu, Centar za simulacije i učenje na daljinu započeo je kampanju promocije učenja na daljinu u Ministarstvu odbrane Republike Srbije i Vojsci Srbije. U okviru kampanje planirana je poseta 7 garnizona i garnizonskih mesta. Prva promocija održana je u Kraljevu 5. juna 2013. godine. Promociju su realizovale pripadnice Centra za simulacije i učenje na daljinu gospođe Radojka Milićević i Snežana Vićentić.

Cilj promocije je bio da se profesionalnom sastavu prikažu osnovne karakteristike, način korišćenja i mogućnosti platforme za učenje na daljinu. Posebna pažnja je posvećena razlozima koji motivišu izvođače nastave i obuke da primenjuju platformu za učenje na daljinu pored tradicionalnog načina učenja.

Promociji su prisustvovala 22 lica. Svi učesnici su dobili promotivni materijal i otvoreni su im nalozi za pristup platformi. Prisutni su iskazali veliko interesovanje za ovaj vid učenja aktivno učestvujući u diskusiji tokom zvaničnog dela promocije kao i za vreme druženja uz prigodno posluženje.

Promocija_KV-2

   

Strana 5 od 10

O ADL PROJEKTU

adl_project

Osnova za pokretanje Projekta učenja na daljinu nalazi se sa jedne strane u zahtevima koje pred pripadnike MO i VS postavljaju nove misije i zadaci sistema odbrane, a sa druge strane u potrebi za reformom vojnoobrazovnog sistema i njegovom harmonizacijom i integrisanjem sa obrazovnim sistemom u društvu.

Saznaj više >>

SARADNJA

cooperation

Smatramo da kolaboracija i partnerstvo sa drugim institucijama visokog obrazovanja u Srbiji kao i partnerima iz drugih zemalja i armija, predstavlja ključ uspeha ovog projekta.

Saznaj više >>