Home

Stručni skup “Učenje na daljinu u MO RS i VS – 2013“

Vojna akademija će 13. decembra 2013. godine u Centru za simulacije i učenje na daljinu Škole nacionalne odbrane Vojne akademije organizovati treći po redu stručni skup „Učenje na daljinu u MO RS i VS - 2013“.

Savremene informatičke tehnologije i računarska pismenost omogućavaju unapređenje procesa obrazovanja i obuke kako u civilnim tako i u vojnoobrazovnim sistemima. Elektronski materijali dostupni na daljinu, interaktivni kursevi, računarske simulacije predstavljaju samo neke od novih sadržaja nastave koji se uveliko koriste u savremenim armijama. Motivi su očigledni: obezbeđivanje boljeg kvaliteta obuke i nastave za kraće vreme i uz manje materijalne troškove.

Povod za organizovanje ovog skupa je  informisanje nosilaca funkcija planiranja i realizacije obuke i obrazovanja u MO RS i VS sa rezultatima realizacije i tekućim aktivnostima Projekta uvođenja učenja na daljinu, kao i budućim planovima razvoja  učenja na daljinu u MO RS i VS. Ovakav vid obrazovanja treba da omogući starešinama da po završetku školovanja nastave svoje usavršavanje do kraja profesionalne karijere, uz minimalno odsustvovanje sa radnog mesta.

Od 2010. godine započeta je ekspolatacija platfome za učenje na daljinu, koja omogućava svim subjektima obuke i obrazovanja da koriste prednosti novih tehnologija kako bi smanjili vlastite troškove uz očuvanje i unapređenje kvaliteta. Centar za simulacije i učenje na daljinu već više od godinu dana realizuje kurseve za obuku nastavnika da bi na najbolji mogući način koristili platformu za učenje na daljinu, obogatili svoju nastavu i ostvarili neposredniji kontakt sa svojim slušaocima i kadetima.

Da bi se informisao kadar sistema odbrane, u 2013. godini realizovana je promo – kampanja po garnizonima i garnizonim mestima: Novi Sad, Niš, Kraljevo, Kruševac, Požarevac, Zaječar i Vranje. Isto tako napravljen je multimedijalni materijal, distribuiran na kompakt diskovima, svim upravama i OJ u sistemu odbrane. Realizovana je i vojno stručna obuka u nekoliko celina po pozivu.

Iskustvo nam govori da promene dolaze sporo. Da bi do njih došlo, potrebna je promena svesti, prepoznavanje vrednosti korišćenja savremenih tehnologija i promena načina razmišljanja. Taj proces zahteva vreme, upornost i strpljenje, ali pre svega sinergijsko delovanje svih subjekata obuke i obrazovanja, koji su prepoznali pogodnosti koje učenje na daljinu nudi svojim korisnicima, bez obzira da li se oni nalaze u ulozi nastavnika ili slušalaca.

Ciljevi skupa:

  • Upoznavanje sa trenutnim stanjem realizacije projekta „Učenje na daljinu u MO RS i VS“,
  • Upoznavanje sa rezultatima projekta,
  • Upoznavanje sa planovima za period 2014. – 2016. godina,
  • Upoznavanje sa primenom Učenja na daljinu u stranim armijama,
  • Sagledavanje potreba za obrazovanjem i obukom profesionalnih pripadnika MO RS i VS.
 

Promocija učenja na daljinu u Zaječaru

Promo_ZA-2 Sedma promocija učenja na daljinu održana je u Zaječaru 26. juna 2013. godine.

Promociji je prisustvovalo 14 lica a realizovali su je pripadnici Centra za simulacije i učenje na daljinu: pukovnik Goran Šimić i vojni službenik Snežana Vićentić.

Promo_ZA-1

 

Promocija učenja na daljinu u Vranju

Vranje_-_1 Šesta promocija učenja na daljinu održana je u Vranju 24. juna 2013. godine.

Promociji je prisustvovalo 16 lica a realizovali su je pripadnici Centra za simulacije i učenje na daljinu: major Dobrivoje Vulićević i vojni službenik Radojka Milićević.

Vranje_-2

   

Promocija učenja na daljinu u Novom Sadu

Promo_NS-1 U Domu Vojske Srbije u Novom Sadu održana je 20. juna 2013. godine promocija učenja na daljinu u Ministarstvu odbrane Republike Srbije i Vojsci Srbije.

Promociju su realizovali pripadnici Centra za simulacije i učenje na daljinu: major Dobrivoje Vulićević i vojni službenik Radojka Milićević. 

Cilj promocije je bilo upoznavanje profesionalnog sastava o osnovnim karakteristikama, načinu korišćenja i mogućnostima platforme za učenje na daljinu.

Promociji je prisustvovalo 19 lica. Svi učesnici su dobili promotivni materijal i otvoreni su im nalozi za pristup platformi. Prisutni su pažljivo pratili izlaganje i prikaz postavljenih kurseva, zatim pristupili platformi i ažurirali svoj profil.

Promo_NS-2

 

Promocija učenja na daljinu u Požarevcu

Promo_PO-1 Promocija učenja na daljinu u Požarevcu održana je 19. juna 2013. godine.

Promociju su realizovali pripadnici Centra za simulacije i učenje na daljinu: pukovnik Goran Šimić i vojni službenik Snežana Vićentić. 

Cilj promocije je bilo upoznavanje profesionalnog sastava o osnovnim karakteristikama, načinu korišćenja i mogućnostima platforme za učenje na daljinu.

Promociji je prisustvovalo 21 lice. Svi učesnici su dobili promotivni materijal i otvoreni su im nalozi za pristup platformi.

Promo_PO-2

   

Strana 5 od 11

O ADL PROJEKTU

adl_project

Osnova za pokretanje Projekta učenja na daljinu nalazi se sa jedne strane u zahtevima koje pred pripadnike MO i VS postavljaju nove misije i zadaci sistema odbrane, a sa druge strane u potrebi za reformom vojnoobrazovnog sistema i njegovom harmonizacijom i integrisanjem sa obrazovnim sistemom u društvu.

Saznaj više >>

SARADNJA

cooperation

Smatramo da kolaboracija i partnerstvo sa drugim institucijama visokog obrazovanja u Srbiji kao i partnerima iz drugih zemalja i armija, predstavlja ključ uspeha ovog projekta.

Saznaj više >>