Home

Dodela uverenja nastavnicima

Svi_nastavnici
Promovisana je još jedna generacija nastavnika elektronskih kurseva u Centru za simulacije i učenje na daljinu Škole nacionalne odbrane.

Načelnik Centra za simulacije i učenje na daljinu pukovnik Goran Šimić u prisustvu saradnika i polaznika kursa je prezentovao postignute rezultate. Polaznici su organizaciju i realizaciju kursa ocenili najvišom ocenom.

Uverenja o završenoj obuci nastavnika u korišćenju platforme za učenje na daljinu su uručena 21 pripadniku iz sistema odbrane.

SNO

 

ADL konferencija 2013

Gosti U prostorijama Centra za simulacije i učenje na daljinu (CSiUD) Škole nacionalne odbrane Vojne akademije održan je treći stručni skup „Učenje na daljinu u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije“. Skupu su prisustvovali pomoćnik ministra odbrane za ljudske resurse Jovan Mijaković, rektor Univerziteta odbrane general-potpukovnik prof. dr Miodrag Jevtić, načelnik Vojne akademije general-major prof. dr Mladen Vuruna, načelnik Škole nacionalne odbrane pukovnik Mile Jelić, predstavnici Kraljevine Norveške i pripadnici sistema odbrane.

Rektor Univerziteta odbrane general Jevtić naglasio je značaj ulaganja u obrazovanje i istakao prednosti koje učenje na daljinu može pružiti u tom procesu.

Konferencija
Načelnik Centra za simulacije i učenje na daljinu pukovnik dr Goran Šimić, pozdravljajući naučni skup, istakao je da je registrovano više od 70 učesnika iz svih organizacijskih celina sistema odbrane. On je prezentovao postignute rezultate, tekuće aktivnosti i planove za naredni period.

Tokom 2013. godine postignuti su značajni rezultati:

 • Kroz kurseve koje realizuje Centar za simulacije i učenje na daljinu obučeno je 85 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za primenu učenja na daljinu u realizaciji nastave i obuke.
 • Izrađen je multimedijalni materijal o učenju na daljinu u obliku elektronske lekcije sa ciljem upoznavanja celokupnog sastava Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa elektronskim učenjem.
 • Realizovana je promotivna kampanja o učenju na daljinu.
 • Izrađeno je 15 elektronskih kurseva od čega su tri za potrebe Ujedinjenih nacija.
 • Pripadnici CSiUD aktivno su učestvovali u međunarodnim aktivnostima u vezi sa učenjem na daljinu. Na osnovu ostvarenih rezultata CSiUD je dobio zvaničan poziv za saradnju od ADL inicijative, vodeće svetske organizacije u sferi učenja na daljinu.
 • Razvijena je aplikacija za mobilno učenje.

Torta

 

Stručni skup “Učenje na daljinu u MO RS i VS – 2013“

Vojna akademija će 13. decembra 2013. godine u Centru za simulacije i učenje na daljinu Škole nacionalne odbrane Vojne akademije organizovati treći po redu stručni skup „Učenje na daljinu u MO RS i VS - 2013“.

Savremene informatičke tehnologije i računarska pismenost omogućavaju unapređenje procesa obrazovanja i obuke kako u civilnim tako i u vojnoobrazovnim sistemima. Elektronski materijali dostupni na daljinu, interaktivni kursevi, računarske simulacije predstavljaju samo neke od novih sadržaja nastave koji se uveliko koriste u savremenim armijama. Motivi su očigledni: obezbeđivanje boljeg kvaliteta obuke i nastave za kraće vreme i uz manje materijalne troškove.

Povod za organizovanje ovog skupa je  informisanje nosilaca funkcija planiranja i realizacije obuke i obrazovanja u MO RS i VS sa rezultatima realizacije i tekućim aktivnostima Projekta uvođenja učenja na daljinu, kao i budućim planovima razvoja  učenja na daljinu u MO RS i VS. Ovakav vid obrazovanja treba da omogući starešinama da po završetku školovanja nastave svoje usavršavanje do kraja profesionalne karijere, uz minimalno odsustvovanje sa radnog mesta.

Od 2010. godine započeta je ekspolatacija platfome za učenje na daljinu, koja omogućava svim subjektima obuke i obrazovanja da koriste prednosti novih tehnologija kako bi smanjili vlastite troškove uz očuvanje i unapređenje kvaliteta. Centar za simulacije i učenje na daljinu već više od godinu dana realizuje kurseve za obuku nastavnika da bi na najbolji mogući način koristili platformu za učenje na daljinu, obogatili svoju nastavu i ostvarili neposredniji kontakt sa svojim slušaocima i kadetima.

Da bi se informisao kadar sistema odbrane, u 2013. godini realizovana je promo – kampanja po garnizonima i garnizonim mestima: Novi Sad, Niš, Kraljevo, Kruševac, Požarevac, Zaječar i Vranje. Isto tako napravljen je multimedijalni materijal, distribuiran na kompakt diskovima, svim upravama i OJ u sistemu odbrane. Realizovana je i vojno stručna obuka u nekoliko celina po pozivu.

Iskustvo nam govori da promene dolaze sporo. Da bi do njih došlo, potrebna je promena svesti, prepoznavanje vrednosti korišćenja savremenih tehnologija i promena načina razmišljanja. Taj proces zahteva vreme, upornost i strpljenje, ali pre svega sinergijsko delovanje svih subjekata obuke i obrazovanja, koji su prepoznali pogodnosti koje učenje na daljinu nudi svojim korisnicima, bez obzira da li se oni nalaze u ulozi nastavnika ili slušalaca.

Ciljevi skupa:

 • Upoznavanje sa trenutnim stanjem realizacije projekta „Učenje na daljinu u MO RS i VS“,
 • Upoznavanje sa rezultatima projekta,
 • Upoznavanje sa planovima za period 2014. – 2016. godina,
 • Upoznavanje sa primenom Učenja na daljinu u stranim armijama,
 • Sagledavanje potreba za obrazovanjem i obukom profesionalnih pripadnika MO RS i VS.
   

Promocija učenja na daljinu u Zaječaru

Promo_ZA-2 Sedma promocija učenja na daljinu održana je u Zaječaru 26. juna 2013. godine.

Promociji je prisustvovalo 14 lica a realizovali su je pripadnici Centra za simulacije i učenje na daljinu: pukovnik Goran Šimić i vojni službenik Snežana Vićentić.

Promo_ZA-1

 

Promocija učenja na daljinu u Vranju

Vranje_-_1 Šesta promocija učenja na daljinu održana je u Vranju 24. juna 2013. godine.

Promociji je prisustvovalo 16 lica a realizovali su je pripadnici Centra za simulacije i učenje na daljinu: major Dobrivoje Vulićević i vojni službenik Radojka Milićević.

Vranje_-2

   

Strana 4 od 10

O ADL PROJEKTU

adl_project

Osnova za pokretanje Projekta učenja na daljinu nalazi se sa jedne strane u zahtevima koje pred pripadnike MO i VS postavljaju nove misije i zadaci sistema odbrane, a sa druge strane u potrebi za reformom vojnoobrazovnog sistema i njegovom harmonizacijom i integrisanjem sa obrazovnim sistemom u društvu.

Saznaj više >>

SARADNJA

cooperation

Smatramo da kolaboracija i partnerstvo sa drugim institucijama visokog obrazovanja u Srbiji kao i partnerima iz drugih zemalja i armija, predstavlja ključ uspeha ovog projekta.

Saznaj više >>