Home

NTG skup u Beogradu

NTG_Serbia_800_x_532 Skup Nato grupe za obuku (NATO training group NTG), u okviru Grupe za individualnu obuku i razvoj obrazovanja u okviru programa Partnerstva za mir, održan je u periodu od 20. do 24. septembra u Beogradu.
U ime domaćina, skup je otvorio načelnik Vojne akademije general-major Goran Zeković, koji je predstavio rad te vojne visokoškolske ustanove, kao i sistem vojnog obrazovanja naše zemlje.
Tokom četiri dana skupa, 37 učesnika iz zemalja NATO, partnerskih zemalja i naučnih institucija, izlagali si i diskutovali o tekućim i predstojećim projektima u svojim zemljama.
Cilj Nato grupe za obuku je da se unapredi profesionalizam, interoperabilnost i standardizacija između Alijanse i partnerskih snaga kroz poboljšanje koordinacije obrazovanja, obuke, vežbi i evaluacije, sa posebnim naglaskom na podršci operacijama.

NTG_Group_photo_800_x_428

 

Poseta norveške delegacije

Norvezani_1 U petak 20. 06. 2014. godine, relizovana je poseta izaslanika odbrane Kraljevine Norveške pk As Esbena i budućeg izaslanika odbrane Kraljevine Norveške pp Tore Andersona, koji su došli u CSiUD Vojne akademije zajedno sa gospodinom Atle Svendsenom. Goste je primio pk Šimić, a pored navedenih lica, poseti je prisustvovao i gospodin Aron Presnal iz Džeferson instituta.
Pukovnik Esben As je istakao zadovoljstvo saradnjom koju je imao u CSiUD i VA u toku protekle tri godine i rezultatima proisteklim iz saradnje ministarstava odbrana Republike Srbije i Kraljevine Norveške.
Potpukovnik Anderson je istakao da je impresioniran rezultatima i da je vrlo zainteresovan za uspeh projekata koji se trenutno realizuju.
Gospodin Atle Svendsen je istakao da se projekat realizuje po planu i očekivanjima norveške strane i da je zadovoljan informacijama koje je dobio na prijemu kod načelnika UOD, a koje se tiču buduće saradnje.

Norvezani_2

 

Učešće na 2. NORDIC godišnjoj ADL konferenciji u Golu

za_sajt_Gol12_16_5_14_800_x_750 Srpska radna grupa koju su činili pukovnik Goran Šimić, načelnik Centra za simulacije i učenje na daljinu, prof dr Elizabeta Ristanović predstavnik Vojnomedicinske akademije i Boris Tomić predstavnik Džeferson instituta - implementatora projekta u Srbiji, učestvovala je na 2. godišnjoj Nordic ADL konferenciji koja je održana od 12. do 16. maja 2014, u Norveškoj.

"Novi zahtevi u učenju, tehnologije i mogućnosti" je bila tema ove trodnevne konferencije. Ovaj događaj je bio različit u pogledu na prethodne zbog sumarnih panel sesija koje su realizovane nakon prezentacija pozvanih govornika. Radionica za izgradnju tima koju je vodio Lasse Hameer predstavlja još jednu dodatnu aktivnost u dnevnom redu konferencije.

Jedan od pozvanih predavača je bio pukovnik Goran Šimić. Tema njegovog izlaganja je bila "Učenje o mobilnom učenju", a većina učesnika ga je smatrala zanimljivim zbog mnogih empirijskih informacija i didaktičkih taktika koje se koriste u izradi aplikacije za pametne telefone koja se povezuje na platformu učenja na daljinu, kao i stvaranje četiri mobilna kursa zasnovana na postojećim desktop verzijama. Štaviše, pukovnik Šimić je napravio poređenje između ova dva sa ciljem argumentovanja zaključaka na kraju prezentacije.

Veliko gostoprimstvo, mnogo zanimljivih prezentacija i razne aktivnosti su učinile ovu konferenciju veoma uspešnom i nezaboravnom.

   

ADL partnerstvo

Centar za simulacije i učenje na daljinu Vojne akademije MO Republike Srbije je dobio status ADL partnerske laboratorije.

Predstavnici MO Republike Srbije i MO SAD potpisali su marta 2014. godine sporazum o saradnji kojim Centar za simulacije i učenje na daljinu Vojne akademije postaje ravnopravni član ADL (napredno distributivno učenje) Partnerstva, vodeće svetske organizacije koja se bavi razvojem standarda, tehnologija i sistema za učenje na daljinu. Članstvo u ovoj organizaciji pruža nove mogućnosti saradnje sa laboratorijama učenja na daljinu iz SAD, Kanade, Velike Britanije, Norveške, Poljske, Rumunije i Južne Koreje u vidu stručne i tehničke podrške, razmene elektronskih kurseva i učešća u zajedničkim projektima.

ADL Partnerstvo želi dobrodošlicu Republici Srbiji i raduje se bliskoj saradnji.

Link vesti: http://www.adlnet.gov/

Serbia_PL_blue-1_800_x_570

 

NTG Belgija

NTG_Belgija_2013_800_x_533 Pukovnik Goran Šimić je kao srpski predstavnik učestvovao na 83. sastanku Nato grupe za obuku (NTG) u okviru operativne podgrupe za individualnu obuku i razvoj obrazovanja (NTG TG IT&ED) kroz program Partnerstva za mir. Sastanak je održan u Briselu, Belgija u klubu Princ Albert u vremenu od 2. do 6. marta 2014. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici iz 22 države: 2 učesnika iz Vojnog štaba Evropske unije, 1 učesnik iz naučno-istraživačke organizacije, 7 učesnika iz zemalja u okviru Partnerstva za mir  (Srbija, Švajcarska, Austrija, Švedska) i 26 učesnika iz 13 zemalja članica NATO.

Domaćin skupa je bio pukovnik Raymond GAUTHIER, zamenik načelnika Direktorata za obrazovanje u MO Kraljevine Belgije.

Na sastanku je usvojen izveštaj sa prethodnog sastanka koji je održan septembra 2013. godine u Velikoj Britaniji i predstavljeni su svi učesnici među kojima je bilo i novih članova. Učesnici su izlagali o aktivnostima vezanim za elektronsko učenje u svojim državama, tekućim i predstojećim projektima. Predstavljeni su i naučno-istraživački rezultati iz domena elektronskog učenja.

Sastanak je bio izuzetno produktivan i koristan, ne samo zbog dobijenih informacija o različitim projektima, aktivnostima i pregledima naučnih istraživanja u elektronskom učenju, već i zahvaljujući uspostavljenjim vezama i međunacionalnom poverenju.

Zaključci ovog sastanka od interesa za srpsku stranu su:
• dogovorena je razmena kurseva i elektronskih materijala po principu dobrovoljnosti između zemalja učesnica preko deljivog repozitorijuma na internetu uz dodeljen nalog i privilegije (Srbija će ponuditi 2 svoja kursa);
• dobijen je izvorni kod aplikacije RUSSEL namenjen pripremi i pakovanju elektronskih kurseva u SCORM formatirane arhivske fajlove;
• prikupljeni su podaci o stanju, novim trendovima i budućim planovima u razvoju obuke i obrazovanja u NATO i partnerskim zemljama;
• afirmativno je predstavljen razvoj učenja na daljinu i njegova implementacija u sistemu vojnog obrazovanja i obuke u MO Republike Srbije.

Sledeći sastanak je predviđen za jesen 2014. godine i održaće se u Estoniji.

MO Srbije je saglasno da bude domaćin ovog skupa u jesen 2015. godine.

   

Strana 3 od 11

O ADL PROJEKTU

adl_project

Osnova za pokretanje Projekta učenja na daljinu nalazi se sa jedne strane u zahtevima koje pred pripadnike MO i VS postavljaju nove misije i zadaci sistema odbrane, a sa druge strane u potrebi za reformom vojnoobrazovnog sistema i njegovom harmonizacijom i integrisanjem sa obrazovnim sistemom u društvu.

Saznaj više >>

SARADNJA

cooperation

Smatramo da kolaboracija i partnerstvo sa drugim institucijama visokog obrazovanja u Srbiji kao i partnerima iz drugih zemalja i armija, predstavlja ključ uspeha ovog projekta.

Saznaj više >>