Home Вести AДЛ конференција 2015 - Најава

AДЛ конференција 2015 - Најава

Електронски материјали доступни на даљину, интерактивни курсеви, рачунарске симулације представљају само неке од нових садржаја наставе који се увелико користе у савременим армијама.  Остваривање бољег, или одржавање успостављеног квалитета наставе и обуке за краће време и уз мање материјалне трошкове представља основни мотив за коришћење високотехнолошких решења у процесу војног образовања и обуке. Поред осталог, захваљујући успешним вишегодишњим пројектима учења на даљину и увођењем конструктивних симулација у систем војног образовања и обуке Р. Србија се уврстила у ред земаља које могу врло брзо одговорити на одбрамбене и безбедносне претње савременог света.
Повод за организовање овог скупа је  информисање носилаца функција планирања и реализације обуке и образовања у МО РС и ВС о резултатима и текућим активностима Пројекта увођења учења на даљину, као и будућим плановима развоја  учења на даљину у МО РС и ВС.
Овакав вид образовања треба да омогући старешинама да по завршетку школовања наставе своје усавршавање до краја професионалне каријере, уз минимално одсуствовање са радног места.
За нама је петогодишње искуство у експолатацији платфоме за учење на даљину, која омогућава свим субјектима обуке и образовања да користе предности нових технологија како би смањили властите трошкове уз очување и унапређење квалитета. Центар за симулације и учење на даљину већ више од две године реализује курсеве за обуку наставника да би на најбољи могући начин користили платформу за учење на даљину, обогатили своју наставу и оставрили непосреднији контакт са својим слушаоцима и кадетима.
Резултати курсева за коришћење платформе за учење на даљину, којим су наставници и извођачи обуке оспособљени да примене различите дидактичко – педагошке тактике у креирању наставних материјала, и који су овладали софтвером за продукцију интерактивних мулти - медијалних садржаја биће презентовани на скупу.
Поред тога, у 2015. години настављена је примена мобилног учења, као једног од нових концепата електронског учења, којим се омогућава приступ наставним ресурсима који су прилагођени тзв. смарт – телефонима и таблет – рачунарима из било које тачке на земаљској кугли.
Циљеви скупа:
➢ Упознавање са тренутним стањем реализације пројекта „Учење на даљину у МО РС и ВС“,
➢ Упознавање са резултатима пројекта,
➢ Упознавање са плановима за период 2014. – 2016. година,
➢ Упознавање са применом Учења на даљину у страним армијама,
➢ Разматрање могућности шире регионане сарадње.