Home Вести НТГ Белгија

НТГ Белгија

NTG_Belgija_2013_800_x_533 Пуковник Горан Шимић је као српски представник учествовао на 83. састанку Нато групе за обуку (НТГ) у оквиру оперативне подгрупе за индивидуалну обуку и развој образовања (НТГ ТГ ИТ&ЕД) кроз програм Партнерства за мир. Састанак је одржан у Бриселу, Белгија у клубу Принц Алберт у времену од 2. до 6. марта 2014. године. Састанку су присуствовали представници из 22 државе: 2 учесника из Војног штаба Европске уније, 1 учесник из научно-истраживачке организације, 7 учесника из земаља у оквиру Партнерства за мир  (Србија, Швајцарска, Аустрија, Шведска) и 26 учесника из 13 земаља чланица НАТО.

Домаћин скупа је био пуковник Раyмонд ГАУТХИЕР, заменик начелника Директората за образовање у МО Краљевине Белгије.

На састанку је усвојен извештај са претходног састанка који је одржан септембра 2013. године у Великој Британији и представљени су сви учесници међу којима је било и нових чланова. Учесници су излагали о активностима везаним за електронско учење у својим државама, текућим и предстојећим пројектима. Представљени су и научно-истраживачки резултати из домена електронског учења.

Састанак је био изузетно продуктиван и користан, не само због добијених информација о различитим пројектима, активностима и прегледима научних истраживања у електронском учењу, већ и захваљујући успостављењим везама и међунационалном поверењу.

Закључци овог састанка од интереса за српску страну су:
• договорена је размена курсева и електронских материјала по принципу добровољности између земаља учесница преко дељивог репозиторијума на интернету уз додељен налог и привилегије (Србија ће понудити 2 своја курса);
• добијен је изворни код апликације RUSSEL намењен припреми и паковању електронских курсева у SCORM форматиране архивске фајлове;
• прикупљени су подаци о стању, новим трендовима и будућим плановима у развоју обуке и образовања у НАТО и партнерским земљама;
• афирмативно је представљен развој учења на даљину и његова имплементација у систему војног образовања и обуке у МО Републике Србије.

Следећи састанак је предвиђен за јесен 2014. године и одржаће се у Естонији.

МО Србије је сагласно да буде домаћин овог скупа у јесен 2015. године.