Home Вести Стручни скуп “Учење на даљину у МО РС и ВС – 2013“

Стручни скуп “Учење на даљину у МО РС и ВС – 2013“

Војна академија ће 13. децембра 2013. године у Центру за симулације и учење на даљину Школе националне одбране Војне академије организовати трећи по реду стручни скуп „Учење на даљину у МО РС и ВС - 2013“.

Савремене информатичке технологије и рачунарска писменост омогућавају унапређење процеса образовања и обуке како у цивилним тако и у војнообразовним системима. Електронски материјали доступни на даљину, интерактивни курсеви, рачунарске симулације представљају само неке од нових садржаја наставе који се увелико користе у савременим армијама. Мотиви су очигледни: обезбеђивање бољег квалитета обуке и наставе за краће време и уз мање материјалне трошкове.

Повод за организовање овог скупа је  информисање носилаца функција планирања и реализације обуке и образовања у МО РС и ВС са резултатима реализације и текућим активностима Пројекта увођења учења на даљину, као и будућим плановима развоја  учења на даљину у МО РС и ВС. Овакав вид образовања треба да омогући старешинама да по завршетку школовања наставе своје усавршавање до краја професионалне каријере, уз минимално одсуствовање са радног места.

Од 2010. године започета је експолатација платфоме за учење на даљину, која омогућава свим субјектима обуке и образовања да користе предности нових технологија како би смањили властите трошкове уз очување и унапређење квалитета. Центар за симулације и учење на даљину већ више од годину дана реализује курсеве за обуку наставника да би на најбољи могући начин користили платформу за учење на даљину, обогатили своју наставу и остварили непосреднији контакт са својим слушаоцима и кадетима.

Да би се информисао кадар система одбране, у 2013. години реализована је промо – кампања по гарнизонима и гарнизоним местима: Нови Сад, Ниш, Краљево, Крушевац, Пожаревац, Зајечар и Врање. Исто тако направљен је мултимедијални материјал, дистрибуиран на компакт дисковима, свим управама и ОЈ у систему одбране. Реализована је и војно стручна обука у неколико целина по позиву.

Искуство нам говори да промене долазе споро. Да би до њих дошло, потребна је промена свести, препознавање вредности коришћења савремених технологија и промена начина размишљања. Тај процес захтева време, упорност и стрпљење, али пре свега синергијско деловање свих субјеката обуке и образовања, који су препознали погодности које учење на даљину нуди својим корисницима, без обзира да ли се они налазе у улози наставника или слушалаца.

Циљеви скупа:

  • Упознавање са тренутним стањем реализације пројекта „Учење на даљину у МО РС и ВС“,
  • Упознавање са резултатима пројекта,
  • Упознавање са плановима за период 2014. – 2016. година,
  • Упознавање са применом Учења на даљину у страним армијама,
  • Сагледавање потреба за образовањем и обуком професионалних припадника МО РС и ВС.