Home Вести Стручни скуп “Учење на даљину у МО РС и ВС – 2012“

Стручни скуп “Учење на даљину у МО РС и ВС – 2012“

Војна академија ће 12. децембра 2012. године у Клубу војске Србије Топчидер („Дом гарде“) организовати други по реду стручни скуп „Учење на даљину у МО РС и ВС -2012“.
Повод за организовање овог скупа је  информисање носилаца функција планирања и реализације обуке и образовања у МО РС и ВС са резултатима реализације пројекта учења на даљину и плановима за имплементацију у циљу унапређења процеса усавршавања и оспособљавања професионалних припадника МО РС и ВС током читавог живота.
Увођење савремених технологија није одлука о коришћењу технологија, већ стратешка одлука о будућности војнообразовног система, новим методама проучавања и новим технологијама потребним за друштво знања, чији чланови треба да буду и професионални припадници МО и ВС. Искуство нам говори да промене долазе споро. Да би до њих дошло, потребна је промена свести, препознавање вредности коришћења савремених технологија и промена начина размишљања. Тај процес захтева време, упорност и стрпљење.
Циљ пројекта увођења учења на даљину у образовни процес припадника МО и ВС је осавремењивање војног образовања посредством примене напредних, првенствено информатичких технологија и омогућавање учења на даљину као једног од савремених система реализације наставе. Овакав вид образовања треба да омогући старешинама да по завршетку школовања наставе своје усавршавање до краја професионалне каријере, уз минимално одсуствовање са радног места и смањено ангажовање наставног особља. Увођењем система учења на даљину било би омогућено директно укључивање у образовни систем војних и цивилних образовних система у окружењу. На тај начин подржава се постизање нивоа интероперабилности потребног за укључивање у интеграционе процесе у региону, као и интегрисање војнообразовног система у систем образовања у друштву.
Циљеви скупа

  • Сагледавање места и улоге савремених информационих технологија у образовном процесу.
  • Упознавање са тренутним стањем реализације пројекта „Учење на даљину у МО РС и ВС“.
  • Упознавање са местом и улогом Центра за симулације и учење на даљину у процесу имплементације пројекта.
  • Упознавање са применом Учења на даљину у страним армијама, као и у другим образовним институцијама у Републици Србији.
  • Сагледавање потреба за образовањем и обуком професионалних припадника Војске Србије.
  • Сагледавање могућности примене савремених информационих технологија као подршке образовном процесу и усавршавању током читавог живота професионалних припадника МО РС и ВС.