Home Сарадња

Сарадња са другим институцијама

Сматрамо да колаборација и партнерство са другим институцијама високог образовања у Србији као и партнерима из других земаља и армија, представља кључ успеха овог пројекта. Партнерство је такође могуће остварити са другим корпорацијама и владиним институцијама, уколико је то у духу мисије овог пројекта.

 

Сарадња са академским институцијама у Србији

Успостављање партнерских односа са другим академским институцијама у Србији има за циљ размену искустава и дигиталних материјала. Као основан предуслов за развијање оваквих односа неопходно је прихватити  отворене стандарде за вишеструку употребу и интероперабилност дигиталних садржаја за учење на даљину. Осим тога, потребно је успоставити и регулисати формално-правне односе којима се дефинише сарадња у овом погледу.

Као један од битних елемената који поспешује сарадњу са другим академским институцијама у Србији представља процес акредитације Војне академије Војске Србије, којом ова академска институција за образовање старешинског кадра постаје део, активни учесник и формално признати члан ширег образовног система Републике Србије.

 

Сарадња са страним центрима

Партнерство и сарадња са центрима за учење на даљину страних армија је веома битан предуслов за целокупан успех пројекта. Већ је остварена сарадња са центрима за учење на даљину Краљевине Норвешке, Велике Британије и Чешке републике, која се огледала у посети наших делегација армијским центрима за учење на даљину у наведеним земљама, размени позитивних и негативних искустава. С обзиром на позитивна искуства у остваривању сарадње са наведеним партнерима, планиран је наставак и проширивање сарадње са наведеним партнерима које би се огледало кроз следеће:

  • успостављање сарадње на нижим нивоима ради пружања стручне помоћи приликом формирања и успостављања организације Центра за учење на  даљину,
  • пружање стручне помоћи у вези едукације наставничког и техничког кадра укљученог у програм учења на даљину,
  • пружање подршке приликом усвајања стандарда и протокола за израду наставних материјала,
  • размена наставних материјала у електронском облику.

Осим наведених партнера, у плану је успостављање сарадње са другим земљама са искуством у области учења на даљину.

   

Учење на даљину и Партнерство за мир (Partnership for Peace – PfP)

Партнерство за мир је политичка иницијатива основана заједнички од стране НАТО-а и 26 партнерских земаља. Њен циљ је јачање мира, слободе, демократије и безбедности у Европи промовисањем развоја вредности демократске заједнице и међусобног поверења кроз колаборацију, јачањем демократске контроле оружаних снага и транспарентности у области безбедности, као и повећањем способности партнера да заједнички учествују у операцијама под мандатом УН или ОСЦЕ.

Поменути циљеви Партнерства за мир се у пракси промовишу кроз учење на на даљину кроз развој основних курсева по питањима међународних односа, безбедносне политике, међународног права и других битних области. Осим тога, курсеви у области информационих технологија и страних језика, имају за циљ да повећају способност партнера да узму учешће у здруженим операцијама и маневрима под руководством УН, ОСЦЕ и ПзП. Развојем е-леарнинг софтвера (PfP Learning Managament System) који је заснован на SCORM стандарду, партнерима пројекта су доступне технологије које могу заједнички користити.

АДЛ радна група Конзорцијума ПзП Академија одбране и Института за безбедносне студије формирају институционално окружење за е-learning активности под Партнерством за мир. Колаборација у развоју е-леарнинг материјала и е-learning софтвера унутар радне групе представља практичну имплементацију принципа безбедности кроз сарадњу.