Home Курсеви

Регистар курсева

Назив курса Садржај Језик Формат Ознака Циљна група
NODEFIC
Introduction to UN COE System Пружа полазницима основна знања о опреми у власништву контигента EN SCORM UNCOE Учесници у међународним мировним операцијама
Introduction to integrated concept Пружа полазницима основна знања о интегрисаном концепту у операцијама на терену EN SCORM IntIntCon Учесници у међународним мировним операцијама
Introduction to UN organization Пружа полазницима основна знања о глобалној организацији и начину функционисања Уједињених нација EN SCORM UNOrg Учесници у међународним мировним операцијама
UN Joint Operations Centers Пружа полазницима основна знања о организацији и начину функционисања оперативних центара Уједињених нација EN SCORM UNJOC Учесници у међународним операцијама
Курсеви за учење енглеског језика
STANAG 2 E-mail writing course Пружа полазницима знања нивоа СТАНАГ 2 о изради писама електронске поште EN Moodle Writing E-mails Сви припадници МО РС и ВС
STANAG 2 Writing reports Пружа полазницима знања нивоа СТАНАГ 2 о изради војних извештаја EN Moodle Writing reports Сви припадници МО РС и ВС
STANAG 2 Reading course 1 Пружа полазницима знања нивоа СТАНАГ 2 о вештини читања EN Moodle RC1 Сви припадници МО РС и ВС
STANAG 2 Reading course 2 Пружа полазницима знања нивоа СТАНАГ 2 о вештини читања EN Moodle RC2 Сви припадници МО РС и ВС
STANAG 2 Listening Course 1 Пружа полазницима знања нивоа СТАНАГ 2 о вештини слушања EN Moodle LC1 Сви припадници МО РС и ВС
STANAG 2 Listening Course 2 Пружа полазницима знања нивоа СТАНАГ 2 о вештини слушања EN Moodle LC2 Сви припадници МО РС и ВС
Online learning Пружа полазницима знања о примени учења на даљину у изучавању страних језика EN Moodle OLL Наставници страних језика
Обука наставника
Коришћење платформе учења на даљину - Уводни курс Пружа полазницима основна знања о коришћењу платформе учења на даљину у МО РС и ВС SR, EN SCORM uvodni_kurs Сви корисници платформе учења на даљину
Курс за коришћење платформе учења на даљину Пружа полазницима знања о могућностима примене електронског учења у настави и обуци SR, EN SCORM ON Наставници, извођачи обуке и лица чија делатност је од општег значаја за остале припаднике МО РС и ВС
Курс за напредно коришћење платформе учења на даљину Пружа полазницима знања о дидактичко-методичким и педагошким аспектима примене електронског учења у настави и обуци SR, EN SCORM NKN Лица која су завршила Курс за коришћење платформе учења на даљину
Медицински курсеви
Курс прве помоћи за болничаре Пружа полазницима знања о процедурама пружања прве помоћи SR SCORM, Mobile PPBol Медицинско особље
Курс прве помоћи за војнике Пружа полазницима основна знања о процедурама пружања прве помоћи SR SCORM, Mobile PPVoj Сви припадници МО РС и ВС
Превенција и контрола ХИВ-а Пружа полазницима основна знања о ХИВ-у SR SCORM, Mobile PiKHIVa Сви припадници МО РС и ВС
Превенција је примарна Пружа полазницима знања о методама превенције и терапији ХИВ-а SR SCORM Prev Сви припадници МО РС и ВС
Аеромедицинска евакуација Пружа полазницима основна знања о аеромедицинској евакуацији SR SCORM, Mobile AME Учесници у међународним мировним операцијама
Основне студије
Увод у биотероризам Пружа полазницима основна знања о биотероризму SR, EN
SCORM BioT, BioEng1
Кадети, сви припадници МО РС и ВС
Биотероризам - превенција и реаговања Пружа полазницима знања о методама превенције и реаговања у кризним ситуацијама SR, EN
SCORM BioT2, BioEng2
Кадети, сви припадници МО РС и ВС
Остало
Курс за симулациони софтвер

Пружа полазницима знања о начину коришћења симулационог софтвера у улози оператера

SR SCORM JanOp Оператери на симулационом софтверу
Nato Training Group
Law of armed conflict 1 - Learn Пружа полазницима знања о закону у оружаним сукобима EN SCORM kriegsvr1_x_u_017_01_v1 Сви припадници МО РС и ВС
Law of armed conflict 1 - Practise Пружа полазницима могућност увежбавања и провере знања стечених у претходном курсу EN SCORM kriegsvr1_x_u_017_01_v1 Сви припадници МО РС и ВС
Law of armed conflict - Company Commander Level Пружа полазницима знања о закону у оружаним сукобима за ниво командира чете EN SCORM kriegsvr2_d_l_017_01_v1 Сви припадници МО РС и ВС
Introduction to human rights Пружа полазницима основна знања о људским правима EN SCORM m_rechte1_x_l_083_00_v1 Сви припадници МО РС и ВС
Self-test on human rights Пружа полазницима могућност самотестирања знања из претходног курса EN SCORM m_rechte1_x_s_083_00_v1 Сви припадници МО РС и ВС
Focus on individual human rights Пружа полазницима знања из области индивидуалних људских права EN SCORM m_rechte1_x_u_083_00_v1 Сви припадници МО РС и ВС
Mines - Introduction Пружа полазницима основна знања о минама EN SCORM mineneinf_x_l_059_00_v2 Сви припадници МО РС и ВС
Mines - Recognition, Reporting, Clearance Пружа полазницима знања о препознавању, извештавању и рашчишћавању мина EN SCORM minenerke_x_l_059_00_v2 Сви припадници МО РС и ВС
Meaning of weather Пружа полазницима основна знања о временским условима EN SCORM wetterkde_x_l_066_01_v8 Сви припадници МО РС и ВС
Meteorology basics - Exercise Пружа полазницима основна знања о метеорологији EN SCORM wetterkde_x_u_066_01_v8 Сви припадници МО РС и ВС